تحقیق در خصوص سی رایت میلز

15,800 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
در صورت تمایل نداشتن به پرداخت آنلاین پرداخت خود را کارت به کارت کنید

شماره کارت : 6219861039300545
شماره حساب : 93047727980431
شناسه شبا (انتقال پایا) : IR870560930477700000001111
بانک سامان به نام : سید مصطفی نادری
پس از پرداخت به صورت کارت به کارت، 4 رقم آخر شماره کارت خود را برای ما در تلگرام یا واتس اپ 09150971994 ارسال کنید تا فایل برای شما ارسال شود

 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق در خصوص سی رایت میلز

شرح فایل

فهرست مطالب
- فصل اول : بیوگرافی
- 1-1- مراحل تحصیلی – شغلی 6-5
- 2-1- خاستگاه اجتماعی 8-7
- 3-1- زمینه فکری 10-9
- فصل دوم : روش شناسی در اثار سرایت میلز
- 1-2- روش شناسی در اثار سرایت میلز 12
- 2-2- مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی از دیدگاه میلز 13
- فصل سوم : بررسی ارا و اثار سی رایت میلز
- 1-3- بینش جامعه شناختی 59-16
- 2-3- نخبگان قدرت 153-60
- 3-3- یقه سفیدان 154
- 4-3- مارکسیست ها 155
- فصل چهارم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی سی رایت میلز
1-4- روش و نظریه 157
2-4- اثبات تجربی 158
3-4- ساخت اجتماعی 159
4-4- ازادی 160
5-4- دموکراسی 161
6-4- قدرت 162
- فصل پنجم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی تخصصی سی رایت میلز
1-5- جامعه شناسی و جامعه شناسی 164
2-5- بینش جامعه شناسی 165
3-5- ساختار طبقاتی نوین 7-166
4-5- نخبگان جدید قدرت 168
5-5- لیبرالیسم و مارکسیسم 169
6-5- کارگران یقه سفید 170
7-5- واقعیت گرایی مسخره 171
- نتیجه گیری 173-172
- فهرست منابع و ماخذ 175-174
 مراحل تحصیلی وشغلی
" سی رایت میلز در 28 ماه اوت 1916 درشهر واكو تگزاس زاده شد ودر خانواده ای از طبقه متوسط پرورش یافت .پدروی كارمند(دلال بیمه) ومادرش خانه دار بود .اودرسال 1939 از دانشگاه ایالتی تگزاس با درجه فوق لیسانس درجامعه شناسی فارغ التحصیل شد .او یك دانشجوی عادی نبود قبل ازترك دانشگاه تگزاس مقالات بسیاری در دو مجله معتبر جامعه شناسی چاپ كرد .سپس دردانشگاه ویسكانسین زیر نظر جامعه شناسانی ازجمله هوارد بكر (Howard Beaker) و هنس گرث(Hans Gerth) ادامه تحصیل داد ودرسال 1942 به دریافت درجه دكتری درجامعه شناسی نایل آمد .اودر 25سالگی اولین مقاله علمی خود را نگاشت.میلزكار تدریس خود را از دانشگاه مری لند شروع كرد وسپس به نیویورك آمد وبه عنوان استادیار دردانشگاه كلمبیا استخدام شد وی به مدت 17سال دراین دانشگاه مشغول به تدریس وتحقیق بود وسرانجام در20 مارس 1962 به علت حمله قلبی درسن 46سالگی درگذشت"(عبدالمعبودانصاری،مقدمه كتاب بینش جامعه شناختی ،1360 :7-5 )
"وی قسمت اعظم زندگی خود را از سال 1945 تا هنگام مرگش دردانشگاه كلمبیا مشغول به كار بود ودراین مدت خدمات ارزنده ای درزمینه جامعه شناسی انجام داد"(ریتزر،35:1374)
"اودردانشگاه كلمبيا تدريس كردوعضو دفتر مطالعات اجتماعي كاربردي بود.ميلز يكي ازاثرگذارترين جامعه شناسان دوران پس ازجنگ جهاني دوم بود.دانشگاهيان وشهروندان عادي آثارش رامطالعه ميكردند .ميلز سوالهاي جدي درباره عملكرد حقيقي دموكراسي امريكايي مطرح كرد."(سيدمن،1386: 133)
به گفته دكتر انصاری میلز نه تنها یك جامعه شناس متعهد وسنت شكن بود بلكه درزندگی شخصی ودانشگاهی خود نیز انسانی وارسته بود .شغل دانشگاهی وتحقیقات برای او رسالتی روشنفكرانه بود ،به همین جهت هیچگاه دربند مقام ،عنوان وسایر امتیازاتی كه همكارانش درطلب آنها بودند ،نبود .همان طوری كه ازجامعه شناسی غیرمتعهد وكاسبكارانه بیزاربود ازعناوین وضوابطی كه میان او وشاگردانش فاصله ایجاد می كرد گریزان بود .به همین خاطرعلی رغم اكثر همكارانش با لباس غیر رسمی سركلاس های خود حاضر می شد وبه جای اكتفا كردن به حضور دركلاس ها وقت اضافی خودرا به بحث ومجادله با دانشجویانش می گذراند .میلزبنابر احساس مسئولیت جدی به عنوان یك معلم،ترجیح می داد به جای قبول تدریس دردوره های فوق لیسانس كه تعداد دانشجویانش معدود بود،دركلاس های دوره ی لیسانس كه دانشجویان بیشتری داشت،تدریس كند.(دكترعبدالمعبود انصاری،مقدمه كتاب بینش جامعه شناختی،1360: 6)
دكترانصاری در ادامه میگوید:
"اهمیت زندگی دانشگاهی میلزدراین بود كه سعی داشت به رسالت روشنفكری خود صمیمانه وفادار مانده وبرخلاف معمول نماینده راستین افكارانتقادی زمان خود باشد .به همین دلیل ازمتخصصان علوم اجتماعی كه به عنوان مشاور در خدمت بنگاه های تبلیغاتی وتجاری درآمده ودانش خود را وسیله مقاصد آنها قرار داده بودند ،ولی در عین حال خودرا متخصص" بیطرف "می نامیدند بسیار خشمگین بود. " (مقدمه بینش جامعه شناختی ،1360: 6)
جورج ریتزر نیز دركتاب نظریه جامعه شناسی درمورد خصوصیات اخلاقی سی رایت میلز اینگونه می گوید:
"یكی از خصوصیات مهم او مبارزه طلبی وی بود وبه نظر همیشه با همه درحال جنگ بود .او یك زندگی بهم ریخته داشت،علی رغم سن كمش سه بارازدواج كرد وازهر ازدواج یك بچه داشت .ضمنا زندگی حرفه ای او نیزپر آشوب بود. در زمان دانشجویی درویسكانسین بابسیاری از اساتید خود درگیر بود ." (ریتزر،35:1374)
"میلز فردی غیر عادی بود وخودش دراین باره می گوید :"من فردی عجیب وغریب هستم". در كتاب تصورات جامعه شناختی او نه تنها با نظریه پردازان سرشناس زمان خود ،تالكوت پارسنز بلكه با روش شناس برجسته آن دوران پاول لازارسفیلد نیز درگیر بود .او با مردم وجامعه امریكا نیز درتضاد بود واز جنبه های مختلف با آن می جنگید وهنگامی كه به شوروی دعوت شدوبه عنوان منتقد جامعه امریكایی مورد احترام قرار گرفت ، ازفرصت استفاده كرد وحتی رهبر نخست شوروی ازاین انتقاد مصون نماند." (ریتزر :197)
 خاستگاه اجتماعی
سی رایت میلز كه درجامعه ای می زیست كه محل برخورد سخت وتضاد آشكار سرمایه وفقر وطبقات استثمارگر واستثمار شده و مستكبر ومستضعف بود واین وضعیت باعث ایجاد جناح های مختلف فكری شد كه دارای اصول مشتركی بودند كه این مكتب ،"مكتب انتقادی" نام داشت .
اگربه بررسی تك تك آثار میلز بپردازیم به این مهم پی خواهیم برد :كه در واقع رسالت میلز توصیف وتحلیل ودر صورت ممكن تغییر شرایط موجود در جامعه امریكا وجامعه شناسی امریكایی بود . به عبارت دیگر آثار میلز رامی توان اعتراضی نسبت به وضعیت موجود درزمان اودانست .به عنوان مثال وی دركتاب بینش جامعه شناختی سعی بر این دارد جامعه شناسان رابا این بینش آشنا ساخته وآنرا راه حلی برای آشفتگی های موجود در علوم اجتماعی می داند وازنظریاتی مانند تئوری كلان پارسنز و تجربه گرایی انتزاعی انتقاد می كند .
كتاب یقه سپیدان میلز نیز تحلیلی است بر طبقه متوسط جامعه امریكاست .با توجه به این كتاب میتوان به امر دست پیدا كرد كه طبقه متوسط جامعه امریكا در زمان میلز، طبقه ای منفعل درامور اجتماعی ،سیاسی ،فاقد تاریخ،قدرت، نظریه سیاسی، بی هدف ومطیع سازمان های دیوان سالاری بوده است .

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 15,800 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 558 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورت تمایل نداشتن به پرداخت آنلاین پرداخت خود را کارت به کارت کنید

  شماره کارت : 6219861039300545
  شماره حساب : 93047727980431
  شناسه شبا (انتقال پایا) : IR870560930477700000001111
  بانک سامان به نام : سید مصطفی نادری
  پس از پرداخت به صورت کارت به کارت، 4 رقم آخر شماره کارت خود را برای ما در تلگرام یا واتس اپ 09150971994 ارسال کنید تا فایل برای شما ارسال شود

 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر