تحقیق در مورد روش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها

8,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق در مورد روش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها

شرح فایل

تعداد صفحه: 56

نوع فایل: Word

فرمت فایل: docx

*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-شرح مسأله

3-اهمیت و ضرورت تحقیق

4-هدف های مقاله

4-1-هدف کلی:

4-2-هدف های جزیی:

5-روش تحقیق

6-مبانی نظری و مطالعاتی

7-تعریف اعتیاد

8-سیگار دروازۀ اعتیاد

9-روشهای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان

9-1-خودباوری

9-2-راهنمایی و مشاوره

9-3-فرهنگ سازی

9-4-جلوگیری از افت تحصیلی

9-5-همکاری مدرسه، خانه و جامعه

9-6-فعالیت های تربیتی(ورزش، سرگرمی)

10-نتیجه گیری

11-پیشنهادها

فهرست منابعتقدیم به:

حماسه آفرینان پیروز صحنه های «جنگ بی مرز»

رزم آوران شیردل میدان های «جنگ خاموش»

سربداران گلگون کفن نبردهای«جنگ پنهان»

و به شهیدان با ایمان و آزاده ای که در مصاف با «اهریمن اعتیاد»

به خاک و خون غلتیدند.

و با تشکر از مسؤلین، دست اندر کاران و زحمتکشان کنگره پیشگیری از مصرف مواد مخدر

و همه گمنامان شایسته و بی ادعایی که در به ثمر نشاندن این نهال نو رسته(مقاله) تشریک مساعی داشته و دارند.چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشیبود. اهداف تحقیق با در نظرگرفتن ابعاد مختلف موضوع و متغیرهای مربوط مطرح و بررسی شد.

روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی- تحلیلی بود. ابزار گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای که برای این منظور از فیش برداری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرائی، عقل و منطق صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد:

آگاهی دانش آموزان از توانایی هایشان، علاوه بر آنکه باعث می شود به ارزش وجودیشان پی برده و خود را فردی شایسته حس نمایند، سبب می شود تلاش نموده ظرفیتهای بالقوه خود را به مرحله فعل برسانند. در یک دانش آموز خودباور، هویت به معنای واقعی شکل گرفته و بسیاری از استعدادها به منصه ظهور رسیده است. لذا کمتر در دام انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد، گرفتار می گردند؛ عوامل خانوادگی، فردی و آموزشگاهی متعددی دست به دست هم داده باعث شکست تحصیلی دانش آموزان شده، تا آنان نتوانند به خواسته ها و آرزوهای تحصیلی خود برسند و دچار ناکامی شوند. بنابراین دچار مشکلات روحی و روانی شده بطوریکه خانواده ها و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. که معمولاً دانش آموزان برای فرار از این مشکلات به مواد دخانی و مخدر روی می آورند؛ عدم کنترل یا سستی یکی از این سه نهاد، خانه، مدرسه و جامعه، در جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان، اقتدار دیگری را در پیشگیری تضعیف می نماید. هماهنگی خانه، مدرسه و جامعه پیشگیری از اعتیاد را در دانش آموزان بهبود می بخشد؛ ورزش بخشی از انرژی های دانش آموزان را که از جوانی آنان سرچشمه می گیرد، را به صورت تحرک، همکاری و تعاون، در می آورد و به آنان کمک می کند تا روحیه رقابت سالم و مبارزه با بیماریهای روحی مانند افسردگی را یاد بگیرند و از گرایش به اعتیاد امتناع نمایند؛ دانش آموزان به ضرر و زیان مواد مخدر و سیگار زمانی پی می برند که آنرا تجربه نمایند. چون تجربه مواد مخدر، اعتیاد به دنبال می آورد لذا جبران و رهایی از آن برایشان گران تمام می شود. پس تا آنجا که ممکن است باید عملاً و بطور تجربی و ملموس، دانش آموزان را با عوارض اعتیاد آشنا کرد و آنان را راهنمایی و مشاوره نمود تا در دام اعتیاد اسیر نشوند.واژگان كليدي: روشهای پیشگیری، اعتیاد، محیط های آموزشی، مواد مخدر.1-مقدمه

امروزه جوامع بشری مشکلات فرهنگی خود را با به کارگیری نیروی عظیم انسانی حل نموده و مشکلات اقتصادی، سیاسی، مالی و صنعتی خود را نیز با تقویت نیروی فکری انسانها و استفاده بهینه از آن حل می کنند. تردیدی نیست در جوامعی که مغزهای متفکر و اندیشمندان آن افرادی متعهد و پایبند به اصول انسانی هستند رشد و ترقی بیشتری مشاهده شده و مشکلات یکی پس از دیگری رفع شود و بالعکس، جوامعی که از این نیرو بهره کمتری می برند ضعف و گرفتاری و مشکلات آنها بیشتر است.

آری، اندیشه و فکر انسان چاره ساز است، با خود فرهنگ می آورد، اعتقادات افراد جامعه را قوی، ارزشهای آنها را تقویت، افراد را فرمانبردار احکام الهی، و دنیا و آخرت را آباد می کند. اکنون اگر قدری به کیفیت اندیشۀ خود فکر کنیم، شاید بتوانیم این نیروی بزرگ خداداد را در جهت رشد و شکوفایی خود و جامعه بکارگیریم.

هدف مقاله پیش رو، بررسی روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی است.2-شرح مسأله

بررسی وضعیّت قاچاق و مواد مخدر و اعتیاد نشان می دهد که: ایران یکی از مهمترین گذرگاههای حمل مواد افیونی به اروپاست که طی دهه های گذشته میلیون ها تن انواع مواد مخدر از این راه به غرب سرازیر گشته؛ اما پس از انقلاب اسلامی و در پی برنامه ریزی های صحیح این انتقال به شدت مختل شده است. در نتیجه بر تلاش و اصرار باندهای قاچاق افزوده است. به عنوان مثال طی سال های1979-1998، بیش از 1455 تُن انواع مواد مخدر در ایران کشف شده است که شامل 35 تُن هروئین، 5/12 تن مُرفین، 1115 تریاک و 175 تن حشیش بوده است. با همه اینها مواد مخدر همچنان قربانی می گیرد و این هشداری جدّی برای دولت و همه مردم است تا با شیوه های مؤثرتری به مقابله برخیزند بنابراین برای جلوگیری از این بلای خانمان سوز بایستی بیش از هر ابزار دیگری به اقدامات فرهنگی در خانه و مدرسه متوسل شد. از جملۀ این راهکارها، فعالیتهایی در زمینه ی افزایش آگاهی ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخدر، ایجاد تفکر انتقادی و پرورش قوه قضاوت جوانان و نوجوانان است. پزشکان می گویند:«پیشگیری همیشه بهتر از درمان است» این مسئله به خصوص در مورد اعتیاد اهمیّت زیادتری دارد. از این رو، کارشناسان مبارزه با مواد مخدر معتقدند مبارزه با اعتیاد را باید از مهدکودک و دبستان شروع کرد و تا دبیرستان و دانشگاه پی گیری نمود. در مبحث پیشگیری از اعتیاد، «خانواده» و «آموزش و پرورش»، به عنوان دو رکن مهم مورد نظر است و مربیان و والدین، نقش بسزایی در نجات نسل جوان از گرداب اعتیاد به عهده دارند. بهترین راه مبارزه با اعتیاد، «پیشگیری»است. و بهترین راه پیشگیری، «آگاه کردن» نسل جوان از خطرهای گرایش به مواد مخدر است.

مدرسه به عنوان خانه دوم، حدود یک چهارم از گذران اوقات دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گروه طرح و برنامه کل آموزش و پرورش استان در سال 87، حدود 120 هزار نفر در مدارس راهنمایی و متوسطه استان در حال تحصیل بوده اند. این دانش آموزان در سنین رشد شخصیت و پایه ریزی منش و سلوک رفتاری قرار داشته، یادگیری تمام رفتارهای محیطی و الگو برداری از آنها از ویژگی این افراد است. لذا در حساسترین و سرنوشت سازترین دوران زندگی به سر می برند. کم ترین توجه به آنها، می تواند مهلک ترین ضربه ها را به آنها وارد نماید. و موج این آسیبها جامعه را نیز در دراز مدت متأثر نماید. زیرا اینان سرمایه های معنوی و گردانندگان اصلی کشور درآینده هستند. برای برخورداری از جامعه ای سالم، متحرک و با نشاط، از مدارس انتظار می رود که به عنوان یک سیستم کارآمد، دانش آموزان را تحویل گرفته در مدت زمان در اختیار داشتن آنان، طی فرآیندهای مختلف فرهنگی، تربیتی، تحصیلی و مشاوره ای، به انباشت سرمایه های انسانی جامعه کمک نمایند. از جمله آسیبهای اجتماعی که جامعه را در معرض خطر قرار می دهد، اعتیاد به انواع مواد مخدر طبیعی و صنعتی است. دامنه آسیب ناشی از اعتیاد در نسل جوان چنان گسترده است که د رصورت عدم همکاری مدارس در پیشگیری از آن، می تواند پایه های استقرار نظام جمهوری اسلامی را، در حد تهدیدات خارجی، تضعیف نماید. از جهت اقتصادی، عدم توفیق در پیشگیری از شیوع مواد مخدر در جامعه از طریق مدارس و انحراف ناشی از اعتیاد از یک سو نیازمند هزینه های مالی زیادی را برای درمان و مقابله است. و از سوی دیگر اعتیاد باعث افت تحصیلی شده به منزله از دست رفتن سرمایه گذاریهای خانواده و دولت در آموزش دانش آموزان و محروم شدن بخشهای اقتصادی و تولیدی از مهارتها و تخصصهای جوانان در آتی است؛ از بعد فرهنگی-اجتماعی، شکستهای تحصیلی، اعتیاد، بیکاری، نامطلوب بودن چهره جامعه از لحاظ وجود افراد معتاد و ... بر جامعه تحمیل می شود؛ از بعد امنیتی، اعتیاد انحرافی است که با خود انحرافات و کجرویهای زیاد مانند سرقت را بهمراه دارد؛ از لحاظ سیاسی نیز پیشگیری نکردن از اعتیاد و در مدارس، بسیاری از برنامه ریزیهای اقتصادی و فرهنگی کشور را دچار اختلال و مشکل می نماید. بدین ترتیب در این مقاله مشخص خواهد شد، روشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی کدامند؟؛ و چگونه بر پیشگیری از اعتیاد مؤثرند؟ و راهکارهای عملی پیشگیری چیست؟

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 8,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 52 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر