فایل ورد در خصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد در خصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
 • کد فایل: 7328
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 764 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 335 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx-doc
 • تعداد صفحات: 296 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل


  مقدمه :

  معرفي موضوع:

  يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.

  معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.

   

  انگيزه انتخاب موضوع

  نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.

  با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.

  تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.

  مراجع و مواخذ

  کتب:

  1- حافظيان، فاطمه، تشکلهاي کارگري و کارفرمايي، (انتشارات انديشه برتر،
  1380) چاپ اول.

  2- زاهدي، شمس السادات، تشکلهاي کارگري و کارفرمايي (بررسي تطبيقي)، (موسسه کار و امور اجتماعي 1377)

  3- منشي زاده، گشواد، مراجع حل اختلاف، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1381) چاپ دوم

  4- محمدي الموتي، مسعود، مطالعه اي درباره ي مناطق آزاد و اثرات
  اقتصادي-بازرگاني آن، (انتشارات وزارت امور خارجه، 1374) چاپ اول

  5- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، (انتشارات دادگستر، 1374) چاپ چهارم

  6- قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري-صنعتي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي، (انتشارات عيلام، 1383) چاپ اول

  7- عراقي، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، (تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهي) (سمت)، 1382، چاپ دوم.

  8 و 9- عراقي، عزت الله،دوره حقوق کار، جلد اول و دوم (دانشگاه ملي ايران 1356)

  10- رنجبري، ابوالفضل، حقوق کار، (تهران، مجتمع علمي و فرهنگي مجد، 1382)، چاپ پنجم.

  11- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد چهارم (نشر گنج دانش، 1378)

  12- موحديان، غلامرضا، حقوق کار، (تهران، انتشارات فکرسازان، 1381) چاپ اول

  13- ثقفي، مهري، شرايط کار (مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها)، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1379) چاپ اول

  14- قائم مقام فراهاني، محمد حسين، حقوق تجارت ورشکستي و تصفيه، (انتشارات دانشگاه تهران 1375)

  15- ميدري، احمد، علل موفقيت چين در ايجاد اشتغال با تاکيد بر بنگاههاي شهر و روستا، (موسسه کار و تامين اجتماعي، 1377)

  16- هاشمي، سيد محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از ديدگاه حقوق بشر، سال تحصيلي 80-1379

   


  پايان نامه ها:

  17- حدادي، مهدي، شيوه هاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري خارجي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

  18- شم آبادي، حسن، حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاري-صنعتي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1373.

  19- زاغيان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-69.

  20- حسين زاده، خليل، بررسي رابطه توسعه سياسي و اقتصادي با امنيت و بيکاري در ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

  21- اقبالي، ابراهيم، بررسي تطبيقي مواد مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي با قانون کار جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 78-77.

  مجلات:

  22- مناطق غم انگيز ايران، اقتصاد ايران، شماره 26 (فروردين 1380).

  23- آشنايي با مناطق آزاد چين، مناطق آزاد، شماره 69، (مهر 80).

  24- اژدهاي چين از شانگهاي سر بر آورده است، مناطق آزاد، شماره 85.

  25- مناطق آزاد تجاري در کشورهاي خاورميانه، تازه هاي اقتصاد، شماره 88.

  26- آشنايي با منطقه آزاد جبل علي، مناطق آزاد، شماره 73 (بهمن 80).

  27- بندر آزاد جبل علي هدف: بازار يک و نيم ميليارد نفري، صنعت حمل و نقل، شماره 178 (اسفند 77)

  قوانين و مقررات:

   

  28- REGULATIONS THE LABOR MANAGEMENT OF THE FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  29- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT IN THE XIAMEN SPECIAL ECONOMIC ZONE

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  30- REGULATIONS ON MANAGEMENT OF LABOR WORK AND PERSONNEL IN FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES IN SHANGHAI

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  31- REGULATIONS OF ZHEJIANG PROVINCE ON THE  MANAGEMENT OF LABOR AND PERSONEL AFFAIRS OF SINO-FOREIGN JOINT VENTURES

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  32- INTERIM PROVISION OF HAINAN PROVINCE ON LABOR MANAGEMENT IN INTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  33- REGULATIONS ON LABOR MANAGEMENT FOR FOREIGN INVESTMENT INTERPRISES IN JIANGSU PROVINCE

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  34- LABORREGULATIONS GOVERNING THE SPECIAL ECONOMICZONES IN GUANGDONG PROVINCE

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  35- LAW ON SINO-FOREIGN EQUITY JOINT VENTURES

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  36- DETAILED RULES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON WHOLLY FOREIGN-OWNED ENTERPRISES

  http://english.mofcom.gov.cn

   

  37- JAFZA RULES

  www.jafza.ae

   38- گزارش سازمان بين المللي

  ILO, Governing Body, committee of Employment and social policy, Employment and social policy in respect of export processing zones.   www.ILO/epz.org


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 764 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر