تحقیق درباره تصمیم گیری در مدیریت

1,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره تصمیم گیری در مدیریت

شرح فایل

فهرست مطالب
چکيده
مقدمه
تصميم گيري در مديريت و اهميت آن :
تصميم گيري و حل مشکل
مفهوم تصميم گيري عقلايي
مهارت هاي لازم براي اجرايي مراحل الگوي عقلايي تصميم گيري
مراحل
مباني تصميم گيري در مديريت اسلامي
منابع و مآخذ تفکرات اسلامي خود بر سه پايه اساسي استوار است :
رهنمودهاي قرآن کريم در رابطه با تصميم و تصميم گيري
سطوح تصميم گيري اسلامي
حضرت علي (ع) مي فرمايد:
فهرست مآخذ

چکيده
در اين مقاله ابتدا مفاهيم تصميم گيري و فرايند عقلايي تصميم گيري در دانش مديرت معاصرتوضيح داده شده و يکي از الگوهاي عقلايي تصميم گيري به نامه « فرآيند حل مشکل / از مرحله احساس مشکل تا حل مشکل» معرفي شده است . آنگاه با استعانت از آيات شريفه قرآن کريم و نهج البلاغه و بهره گيري از احاديث و روايات نقل شده از بزرگان اسلام ، مباني و ويژگي هاي تصميم گيري در مديريت اسلامي تبيين گرديده و در پايان يک الگوي تصميم گيري تحت عنوان « الگوي تصميم گيري الهي / عقلايي » ارائه شده است.
به طور کلي تصميم گيري يک فرايند ذهني است که تمام افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سرو کار دارند فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ ، ادراکات ، اعتقاد و ارزش ها ، نگرش ها ، شخصيت ، دانش و بينش فرد صورت مي گيرد و اين عوامل بر يکديگر تأثير متقابل دارند.در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان فرآيند حل يک مسأله تعريف شده است و اغلب به تصميم گيري حل مسأله نيز گفته مي شود.
در تصميم گيري عقلايي مدير گرچه از دانش کافي برخوردار بوده و اطلاعات مورد نياز را تا حد ممکن در اختيار داشته باشد ، نهايتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آينده در يک شرايط نامعلوم و بلاتکليف قرار مي گيرد و براي دستيابي به نتايج مورد نظر تا حدودي به شانس و احتمال متوسل مي شود . در نتيجه همواره با نوعي ترديد و دو دلي رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و ترديد و عدم اطمينان او موجب سستي و عدم قاطعيت در تصميم گيري و انحراف از مسير صحيح ومناسب گردد.در الگوي تصميم گيري الهي / عقلايي ، مدير در پرتو اعتقادات و ارزش هاي اسلامي ، علاوه بر رعايت مراحل تعيين شده و استفاده از دانش و اطلاعات خود و ديگر افراد ذيصلاح ، با اتکال به خداوند و استمداد از او ، با روحيه اي قوي و قلبي مطمئن اقدام به اتخاذ تصميم نموده و از تزلزل روحيه ، اضطراب و ترديد مصون خواهد بود ، و امنيت خاطر حاصل از اتکال به خداوند موجب تقويت بعد عقلايي تصميم گيري نيز خواهد شد .
مقدمه
مي توان گفت تمام فعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود ، حاصل فرآيند تصميم گيري است . از نظر مديريت معاصر، تصميم گيري فرآيندي است مرتبط با حل يک مسأله و از اين رو اغلب به تصميم گيري ، حل مسأله نيز گفته مي شود. دريک بيان ساده از نظر ذهني ، يک مسأله ،زماني آشکار مي شود که وضعيت دلخواه شخص حاصل گردد ، لذا شخص در ذهنش درصدد تغيير موقعيت يا شرايط موجود برمي آيد و تمايل مي يابد که شرايط را درجهت حصول نتايج مورد نظر خود تغيير دهد.
هر چند فرآيند ذهني تصميم گيري پيچيده است ، ولي فرد مسأله و مشکل مورد نظر را براي خود مشخص ونتايج دلخواه را نيز مجسم مي نمايد، آنگاه به يافتن راه هايي مي انديشد که طي آنها موجب تغيير وضعيت موجود در راستاي حصول هدف ها و مقاصد مورد نظر مي شود .بدين منظور با بهره گيري از اطلاعات ذهني ودر صورت امکان و وجود فرصت باتحصيل اطلاعات مرتبط ازمحيط ودرپرتو فرهنگ ، ادراکات ، نگرش ها ، شخصيت و بينش خود شقوق مختلف حصول به نتيجه را مشخص و در وجه شانس و احتمال هر يک از شقوق ممکن را در دستيابي به هدف ، تخمين زده و در واقع اميد رياضي هر راه کار را با معيارهاي ذهني از پيش تعيين شده مقايسه و ارزيابي نموده و اقدام به اخذ تصميم ، يا به عبارتي اقدام به انتخاب شق يا شقوق برتر مي نمايد.
به طور کلي در هر نوع تصميم گيري دو عامل اساسي وجود دارد : يکي ارزش نتايج حاصل از اتخاذ تصميم و اجراي آن و يا به عبارتي ارزش مورد انتظار شخص ، و دومي شانس و احتمالي که در صورت اقدام ، براي نيل به نتايج احتمالي مطلوب وجود خواهد داشت . لذا براي اين که شخص تصميم مساعد بگيرد بايد بتواند ، ارزش هر يک از نتايج احتمالي را که پس از انجام تصميم او حاصل خواهد شد، پيش بيني کرده و به طور ضمني اين ارزش ها را با نوعي مقياس کمي مقايسه ، و احتمال موفقيت را بررسي نمايد ، که اين کار هميشه ساده نخواهد بود.
*** در اين مقاله ضمن بررسي فرآيند تصميم گيري در مديريت ، ويژگي هاي تصميم گيري درمديريت اسلامي نيز مطرح مي گردد.تصميم گيري در مديريت و اهميت آن :
به نظر هربرت سايمون ، تصميم گيري جوهر اصلي مديريت است و حتي مي توان مديريت را مترادف با آن دانست .وي نظريه تصميم گيري خود را تحت عنوان « مدير به عنوان تصميم گيرنده » ارائه نمود. به نظر او تصميم گيرنده فردي است که در تقاطع راه ها ، در لحظه انتخاب ، آماده است که در يکي از مسيرها پا گذارد . اگر مديريت را مترادف با تصميم گيري بدانيم ، ديگر انتخاب تنها يک راه از راه هاي ديگر تصميم گيري نيست ، بلکه عنوان تصميم گيري به کل فرآيند اطلاق مي شود. لذا مديريت در نهايت همان تصميم گيري است و مهارت لازم براي مدير همان مهارت تصميم گيري مي باشد.
• دانش مديريت که به صورت مجموعه اي از نظريه هاي مربوط به شناخت سازمان ، برنامه ريزي سازماندهي ،نوآوري ، نظارت و غيره جلوه مي کند ، در عمل به شکل تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر تمام وظايف مديريت در قالب نوعي از تصميم براي حل مشکل از قوه به فعل در مي آيد.
• از ديدگاه فلسفي ، فلسفه تصميم گيري همان فلسفه مديريت است . اگر فلسفه را به مفهوم عام ، کوششي براي رسيدن به روشنايي ، دانستن ، تجسس و کنجکاوي در عمق زندگي و يافتن راهي براي بهتر زيستن انسان بدانيم ،فلسفه مديريت وتصميم گيري نيز همين هدف را در مقايسي مشخص تر و سازمان يافته تر دنبال مي کند.
• برنامه ريزي به صورت روشن يک فرآيند تصميم گيري است . فرآيندي که شامل اتخاذ و ارزيابي مجموعه اي از تصميمات مرتبط با يکديگر و قبل از نياز به اجراي آنها مي باشد ، با توجه به اين اعتقاد است که بدون اقدام عملي ،احتمال وقوع وضعيت مطلوب در آينده وجود ندارد و در صورت اقدام ، احتمال رسيدن به نتايج مورد نظر افزايش مي يابد.
مطالب مندرج در چهار پارگراف بالا تنها معرف بخش کوچکي از اهميت تصميم گيري در مديريت است. در بسياري ازسازمان ها به ويژه سازمان هاي اداري و عمومي ، تصميمات اتخاذ شده با نسبت هاي متفاوت شامل هر دو تصميمات اجرايي و سياست گذاري مي گردد.


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 1,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 43 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر