تحقیق درباره پینگ پنگ

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره پینگ پنگ
 • کد فایل: 7038
 • قیمت: 4,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 3,584 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 648 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word -- docx
 • تعداد صفحات: 68 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  فهرست مطالب
  مقدمه
  تاریخچه
  اشنایی باوسایل وتجهیزات تنیس روی میز:
  میز
  مجموعه تور
  توپ
  راکت
  انتخاب راکت
  قسمت های مختلف راکت:
  خصوصیات تخته یا چوب راکت
  تخته راکت سبک
  تخته راکت متوسط
  تخته راکت سنگین
  چوب راکت
  خصوصیات رویه راکت
  الف. خصوصیات ابر راکت(اسفنج راکت)
  ابر راکت شل
  ابر راکت متوسط
  ابر راکت سفت
  ب. خصوصیات لاستیک راکت
  1. دانه ها به طرف داخل:
  2. دانه ها به طرف خارج:
  رویه آنتی اسپین
  دسته راكت
  روش گرفتن صحیح راکت
  1-راکت گیری قلمی یا پن هولدر
  راکت گیری غربی یا شیک هند
  روش های گرفتن غلط راکت
  نحوه استقرار صحیح پشت میز (حالت آماده
  محل قرارگرفتن وضعیت آماده:
  بازی های ابتدایی(بازی های مقدماتی
  راکت,توپ وزمان ضربه به توپ
  زاویه راکت
  زمان ضربه زدن به توپ:
  1-مرحله قبل از اوج:
  2- مرحله اوج
  3- مرحله بعداز اوج
  قسمت اول بعد از اوج :
  قسمت دوم بعد از اوج
  نقاط توپ
  انواع زواياي راكت و نقاط مختلف روي توپ
  1- زاويه كاملا بسته:
  2- زاويه بسته
  3- زاويه كمي بسته:
  4- زاويه عمودي:
  5- زاويه كمي باز
  6- زاويه باز:
  7- زاويه كاملا باز
  مراحل ضربه زدن به توپ
  1- حالت آماده بازي (مرحله قبل از ضربه
  2- حركت راكت به جلو (مرحله هنگام ضربه
  تئوري چرخش توپ:
  1- محور چپ و راست ( راست و چپ
  - محور عمودي ( بالا و پائين ):
  3- محور جلو وعقب
  پيچ‌
  1- توپ بدون پيچ
  2- توپ با پيچ زير
  3- توپ با پيچ رويي
  4- پيچ پهلويي:
  سرويس
  سرويس كوتاه :
  سرويس بلند :
  سرويس متوسط :
  انواع سرويس :
  1- سرويس بدون پيچ يا سرويس ساده
  2- سرويس با پيچ زيرين
  3- سرويس با پيچ پهلويي
  4- سرويس با پيچ رويي:
  5- سرويس تركيبي با پيچ زير و پهلو :
  6- سرويس تركيبي با پيچ پهلو و رو :
  نكاتي در مورد سرويس :
  تكنيك فورهند ساده :
  مراحل اجراي تكنيك
  1- مرحله قبل از ضربه
  2- مرحله هنگام ضربه
  3- مرحله بعد از ضربه
  اصول اجراي تكنيك فورهند ساده
  تكنيك بك هند ساده :
  1-مرحله قبل از ضربه
  2- مرحله هنگام ضربه :
  3- مرحله بعد از ضربه :
  اصول اجراي تكنيك بك هند ساده : نكات قابل توجه در اجراي تكنيــك
  بك هند ساده به قرار زير است:
  روش هاي تمريني فورهند و بك هند
  تئوري حركت پا :
  حركت پاي يك قدمي
  حركت پاي كششي :
  حركت پاي جهشي
  حركت پاي ضربدري يا قيچي
  حركت پاي چرخشي
  حركت پا با گام هاي كوچك و بلند
  حمله تك يا اسمش
  اسمش فورهند
  اسمش بك هند :
  پوش‌
  پوش بك هند :
  پوش فورهند
  كات
  كات فورهند:

  كات بك هند :
  ليفت
  لوپ يا تاپ اسپين
  لوپ آرام
  لوپ آرام فورهند :
  لوپ با سرعت
  لوپ سريع فورهند
  لوپ سريع بك هند
  بلوك
  فيليپ يا فيليك
  دراپ شات :
  لاب
  هاف والي
  دريافت با پيچ پهلويي(سايد اسپين) :
  نكات مهم در مورد تكنيك و تاكتيك هاي تنيس روي ميز
  تاكتيك
  بازي هاي گروهي در تنيس روي ميز

  مقدمه
  حمدوسپاس بی حدبه درگاه خالق یکتا که به ما نعمت خواندن ونوشتن عطا فرمود تاتوانایی خدمت به بندگان را به دست اوریم. ودراین راه بیش از پیش درخدمت جوانان وعلاقمندان به ورزش باشیم. نسل جوان امروز خواهان نشاط شادابی وتحرک است.لذا شناخت جاذبه هاوانگیزه های ویژه انها ازمهمترین وظایف مسئولین فرهنگی جامعه می باشد.ازاین رو موفقیت متولیان تعلیم وتربیت منوط به برنامه ریزی زیربنایی متناسب بانیازها امکانات علائق دانش اموزان وتحولات ورزشی واجتماعی می باشد.توانمندی این قشرواثرگذاری انان برفرایندهای اجتماعی ازعوامل مهمی است که جامعه را به سوی تامین نیازهای این نسل سوق می دهد.تربیت بدنی و ورزش که ازشاخه های گسترده علوم انسانی است این توانایی راداردکه اسان ترین مسیر بهترزندگی کردن رابرای جوانان مهیا نماید. زیرا تمام هدف های اساسی تربیتی وپرورشی درورزش هاوبازی هاجاری وساری است.
  حق طبیعی هرانسانی است که ازسلامتی ونشاط برخوردارباشد. وورزش عمده ترین عاملی است که این ارزش حیاتی رابه افراد ارزانی می دارد.درعین حال وجودوعلایق وطبایع مختلف گرایش های متفاوتی رادرزمینه انتخاب نوع ورزش ها وتحرک اشخاص ایجاد می نماید. به همین جهت علاوه برورزش هایی که دارای سابقه طولانی وتاریخی هستند روز بروزرشته های جدیداختراع وابداع وموردتوجه قرارمی گیرد.دراین میان ورزش هایی وجود دارد که به جهت ویژگی های تکنیکی ومهارتی ونیزاثراتی که درسلامت بخشی وشادابی نوجوانان دارندتوجه بیشتری رابه خود جلب نموده است.
  تنیس روی میز ازجمله ورزش های است که در تمام سطوح سنی می توان ان رایادگرفت وبه ان پرداخت.رشته ورزشی تنیس روی میز (پینگ پنک)ازجمله رشته های مورد علاقه نوجوانان جوانان وبزرگسالان وخصوصاورزشکاران سایر رشته های ورزشی است.زیرا انان نیز از بازی پینگ پنگ درجهت رفع خستگی وحتی ارامش خاطرولذت بردن استفاده می کنند.ورزش تنیس روی میز علیرغم سادگی ازپرتکنیک ترین وظریف ترین ورزش هامی باشد.که درتمامی جزئیات ان نکات ظریف ومهم اموزشی دخیل می باشد. اگرازاغاز شرایط یادگیری مبتنی براصول صحیح اموزشی وعلمی پایه گذاری گرددقطعا موفقیت بهتر وپیشرفت سریعتر خواهد بود.این رشته ورزشی نیاز به یک منبع اموزشی که به زبان ساده برای نوجوانان وجوانان دانش اموز نگاشته شود رادارد.
  امروزه جهان ورزش از حوزه یک فن وتخصص ویاهنرخارج شده وبه عنوان یک علم دارای ابغاد مختلف نظری وعلمی می باشد. روند بهره گیری از دانش نو در فعالیت های عملی ورزش به معنی تحقیق وتوسعه در زمینه های گوناگون ان است. مسلما در روزگاری که ما در ان زندگی می کنیم حیات هرپدیده به محتوای علمی ان بستگی دارد. پس باید بکوشیم تاهرچه بیشتر ورزش را اعتلا ببخشیم وبدان محتوای علمی بدهیم.امید است کوششی که درجهت تهیه وتنظیم این جزوه صورت گرفته بتواند کلیدی مطمئن برای ارشادوهدایت مربیان تربیت بدنی در ارائه مهارت های تخصصی تنیس روی میز باشد ومطالعه ان برای کسانی که همیشه کوشیده اندتاخلاء کمبود مربیان اگاه را بااستفاده ازکتاب پرکنند. بسیارموثرافتد. واضح است که هرپیشرفتی که در زمینه پژوهش های علمی صورت گیرد به طوریقین باعث رشدفکری وباورشدن فرهنگ ان جامعه می گردد. جهت نیل به این هدف ارتقاءسطح معلومات علمی وتخصصی مربیان تربیت بدنی یک ضرورت به شمار می رود. که این مهم نیز ازطریق ترجمه وتالیف کتاب های علمی مسیر می شود.در دنیای کنونی ورزش موفقیت مبتدیان و ورزشکاران رانمی توان دور از واقعیت های علمی جستجوکرد.بلکه امروزه ضرورت اگاهی وکاربردیافته های علمی مربوط به مهارت های ورزشی ازسوی مربیان به خوبی درک گردیده است. واز این رو لازم است مربیان درتعبیروتفسیر اصول مهارت ها کاملاتوانا باشند وسعی نمایند عوامل موثردریادگیری فنون رابه طورساده به جوانان ونوجوانان دانش اموزان بیاموزند.زیرا باوربراین است که ورزشکاران برجسته جوان با خصیصه های انسانی پدیده هایی هستند که بازتاب تمرینات سخت وطولانی حاصل کارگروهی ورزشکارومربی یامعلم می باشند. که این واقعیت با حوصله واز طریق به کارگیری اصول وشیوه های علمی طرح ریزی وبه اجرا گذاشته می شود.
  امید به اینکه مربیان ورزش به نحواحسن واکمل اگاهی های لازم را درتبیین اصول وفنون ورزشی حاصل کنند وان را با معادل های پسندیده که قابل جا افتادن دراذهان باشد هماهنگ ساخته وانگاه باتوانایی بیشتربتوانند درخدمت به قشرپرشور دانش اموزان علاقه مندبه ورزش قرارگیرند.
  تاریخچه: تاریخ صحیح و چگونگی اختراع این بازی مثل بیساری از ورزش های دیگر به درستی معلم نیست اما در سال 1926 با تاسیس فدارسیون بین الملی برای این رشته نام تنیس روی میز تعیین گردید.درابتدا 9کشور اتزیش چک واسلواکی دانمارک انگلستان مجارستان هند سوئدالمان وولز عضوفدراسیون روی میز بودند.واکنون این فدراسیون بیش از 180عضودرجهان دارد. تنیس روی میزدرایران درسال 1325 اولین فدراسیون خودرا به ریاست محمودحاجتی تاسیس نمود وازسال1322 مسابقات قهرمانی کشور اغازگردید.
  اشنایی باوسایل وتجهیزات تنیس روی میز:میز,تور,توپ وراکت ازوسایل اصلی این رشته می باشد. که درادامه به توضیحات مختصری درمورد انها می پردازیم

  میز:سطح فوقانی میز که سطح بازی نامیده می شودبه طول 274 سانتی متروبه عرض 152/5سانتی متروارتفاع ان 76سانتی متراز سطح زمین می باشد.سطح بازی باید دارای رنگی یک دست تیره ومات باشد.وخط سفیدی به عرض2سانتی متر درامتداد لبه های آن به منظور مشخص کردن حدودمیزمی باشد.رنگ میزمی تواند آبی تیره و یا سبز تیره و مات باشد.خطوطی که درعرض میزقرارگرفته اندخطوط انتهایی یا عرضی وخطوطی که درطول میز قراردارند خطوط طولی یاکناری نامیده می شود.هرمیز به وسیله خط سفیدی به عرض3سانتی متر وبه موازات خطوط کناری به نام خط میانی به دو قسمت مساوی جهت بازی های دوبل تقسیم می شود.میز ازهرجنسی میتواند باشد.مشروط براینکه اگرتوپ استانداردی را ازفاصله 30 سانتي متري روي ان رها كنيم حدود 23 سانتي متر بالا بياييد .

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 4,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 3,584 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر