تحقیق درباره کارآفرینی در کشور هندوستان

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره کارآفرینی در کشور هندوستان

شرح فایل

فهرست مطالب
مقدمه:
محيط کارآفريني و کسب و کار در کشور هند
الف )سيستم‌هاي حمايتي از توسعه کارآفريني و صنايع کوچک
دسترسي به منابع مالي خرد
توسعه کارآفريني در بخش صنايع دستي
حمايت از توليد و صادرات كالا در جهت توسعه كسب و كارهاي كوچك
همسويي دولت و بخش خصوصي در توسعه کسب و کارهاي کوچک
حمايت از فنآوري‌هاي نوين
حمايت مؤسسات مالي و اعتباري از كارآفريني زنان
ب) زنان کارآفرين، چالشها و فرصتها
برخی از چالشهاي عمده‌اي که زنان کارآفرين با آن مواجه ميباشند عبارتنداز:
نتيجه‌گيري:
مقدمه:
امروزه مقوله توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است. به‌ويژه اين مبحث در كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه از كمبود منابع طبيعي رنج مي‌برند، اهميت ويژه‌اي يافته است. از جمله كشورهاي مطرح در حوزه توسعه كارآفريني كشور هند مي‌باشد كه به‌ حمايت و ترويج همه جانبه اين مقوله در كليه عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي پرداخته و حتي به انتقال تجارب خود به ساير كشورها و بهره‌گيري از مزاياي ارتباطات بين‌المللي نيز اقدام نموده است.
در اين راستا مؤسسه ملي توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك (NIESBUD) در هند اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و توسعه بنگاههاي اقتصادي در سطح بين المللي نموده است. مخاطبين اين مؤسسه كه يكي از مجريان برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي دولت هند مي‌باشد مربيان، تسهيلگران بخش خصوصي و دولتي و همچنين كارآفرينان ميباشند كه در توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه نقش عمده را ايفا مي‌نمايند. برنامه آموزشي «زنان و توسعه بنگاههاي اقتصادي (WED) » يكي از دوره‌هاي بين‌المللي برگزار شده توسط اين مؤسسه مي‌باشد كه به مدت ۸ هفته از تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ الي ۵ فوريه ۲۰۰۵ و در دوبخش كارگاههاي آموزشي و بازديدهاي ميداني برگزار گرديد. روش اجرا در اين دوره بر اساس برگزاري كارگاه توأم با تمرين‌هاي عملي به صورت فردي يا گروهي، مطالعات موردي، بحث، بازي، شركت در سمينار و همچنين مشاهده نزديك از طريق تورهاي مطالعاتي و بازديدهاي ميداني بوده‌است.
در مقاله‌اي كه پيش رو داريد، به آموخته‌ها و مشاهدات صورت گرفته طي اين دوره آموزشي در زمينه حمايت همه‌جانبه نهادها و سازمانهاي مرتبط با كسب و كار و كارآفريني و همچنين چالشهاي زنان كارآفرين به‌عنوان تجربه كارآفريني در كشور هند پرداخته شده است.

محيط کارآفريني و کسب و کار در کشور هند
کشور هند بيش از يک ميليارد نفر جمعيت دارد که 1/26 درصد از اين جمعيت زير خط فقر به‌سر مي‌برند. از اين بين حدود ۴۰٪ با درآمد کمتر از يک دلار در روز، گذران زندگي مي‌نمايند. اين آمار بويژه در بين جامعه زنان حائز اهميت است، به ‌طوريکه ۷۰ درصد از زنان، فقير محسوب مي‌گردند که به‌واسطه دلايلي نظير تجرد، طلاق، عدم حمايت خانواده و . . . به اين وضعيت دچار گرديده‌اند [ 1 ] . با توجه به موارد ذکرشده، کارآفرينی و ايجاد کسب‌وکار، به ‌ويژه کارآفرينی زنان به عنوان محرك توسعه اقتصادي، در رأس اولويت‌هاي بخش دولتي و حتي بخش خصوصي قرار گرفته است به‌ طوريکه از آن به‌عنوان يک حرکت ملي ياد مي‌شود. از اوايل دهه ۱۹۹۰ بحث حساس سازي نسبت به مسئله کارآفريني در سطح مدارس آغاز و تداوم يافته است. در ميان جمعيت کارآفرينان در هند، زنان 5/10 درصد را به خود اختصاص مي‌دهند که اين رقم با توجه به اولويت‌هاي سياست‌گذاري و ترويجي رو به رشد مي‌باشد. بر طبق يک بررسي انجام شده، زنان با ايجاد کسب و کارهاي جديد قادرند دارايی شخصي خود را به ميزان 7/19 درصد افزايش بخشند که خود گامي در جهت فقر زدايي و توانمندسازي اقتصادي خانواده مي‌باشد [2] .
الف )سيستم‌هاي حمايتي از توسعه کارآفريني و صنايع کوچک
با توجه به اهميت کارآفريني در رفع معضل عدم اشتغال و همچنين با آگاهي از نقش زنان به‌عنوان نيمي ازجمعيت کشور، کارآفريني به‌طور عام و کارآفريني زنان به‌طور خاص، مورد توجه دولتمردان کشور هند قرار گرفته و به ‌همين دليل سياست‌هاي متعددي جهت حمايت از آن اتخاذ گرديده است. در اين‌راستا بحث توانمندسازي زنان مطرح و در دستور کار نهادها و سازمانهاي متعدد قرار گرفته است.
دسترسي به منابع مالي خرد (2 و 3 )
تا قبل از دهه ۱۹۹۰ با ارائه تسهيلات مالي و اعتباري از جانب دولت به افراد کم بضاعت، بسياري از کسب‌وکارهاي کوچک از بين رفته و دريافت تسهيلات رايگان، جاي کار و فعاليت اقتصادي را گرفته بود. پس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با تغيير ديدگاه دولت از سوسيال به ليبرال، ايجاد کسب‌وکار و درآمدزايي جايگزين سيستم سابق گرديد. از آنجايي که در کشور هند زنان دارايي چنداني ندارند، امکان استفاده از تسهيلات بانکي بدليل عدم امکان ارائه وثيقه براي ايشان به‌سادگي ميسر نمي‌باشد. تا سال ۱۹۹۲ افتتاح حساب در بانک، توسط گروههاي غيررسمي غير قانوني تلقي مي‌گرديد. از آغاز دهه ۱۹۹۰ بحث تشکيل گروههاي خوديار (با استفاده از مدل گرامين در کشور بنگلادش) که مخاطب عمده آن زنان مي‌باشند مطرح و مؤسسات مالي دولتي و همچنين سازمانها و مؤسسات غير دولتي به تشکيل اين گروهها اقدام نمودند. براي اين منظور، سازمانهاي غيردولتي (NGO ) با حمايت دولت در روستاها و مناطق محروم، به آموزش روستاييان مشغول گرديدند. گروههاي خوديار، متشکل از ۱۰ الي ۱۵ (حدکثر ۲۰ ) نفر از زنان مي‌باشند که به‌ طور منظم جلساتي را با يکديگر برگزار مي‌کنند و هدف آنان تأمين منابع مالي خرد (micro finance) جهت رفع نيازهاي معيشتي و همچنين ايجاد کسب‌وکارهاي کوچک است. در اين مدل، روستاييان پس از آموزش، به‌مدت ۶ الي ۱۲ ماه به پس‌انداز مشغول مي‌گردند. سپس افراد گروه، دارايي خود را در يک صندوق مشترک قرار داده، به‌طور منظم يکديگر را ملاقات مي‌کنند. در اين جلسات، بنا به اولويت نيازها، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد مي‌نمايد. کليه افرادي که وام دريافت نموده‌اند موظفند که هر ماه درصدي از آن را به صندوق بازگردانند و کليه افراد گروه بر نحوه انجام کار نظارت دارند. از سال ۱۹۹۲، با شکل‌گيري منظم اين گروههاي غيررسمي ،بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به تخصيص اعتبارات و وام با بهره بسيار اندک به اين گروهها اقدام نمودند. در اين بين بانک ملي کشاورزي و توسعه روستايي (NABARD) که يکي از مؤسسات اعتباري سياستگذار در هند مي‌باشد، در اين امر پيشقدم گرديده به اعطاي اعتبارات به ۵۰۰ گروه خوديار که موفق عمل نموده بودند اقدام نمود.
در کشور هند گروههاي خوديار به سه صورت تشکيل مي‌گردند:
۱- گروههاي خوديار توسط بانکها ايجاد و تأمين مالي مي‌گردند.
۲- گروههاي خوديار توسط سازمانهاي غيردولتي و يا مؤسسات دولتي تشکيل و توسط بانکها تأمين اعتبار مي‌شوند.
۳- تأمين مالي گروههاي خوديار از طريق بانکها صورت مي‌پذيرد لکن سازمانهاي غيردولتي بعنوان واسطه مالي بين اين گروهها و بانک قرار مي‌گيرند.
۸۰ درصد از گروههاي خوديار تشکيل شده تحت مدل ۲ و ۳ قرار مي‌گيرند و سازمانهاي غيردولتي نقشي حياتي را در شکل‌گيري و توسعه اين گروهها ايفا مي‌کنند. گروههاي خوديار تشکيل شده نيز با يکديگر ارتباط برقرار نموده اتحاديه گروههاي خوديار را تشکيل مي‌دهند که دسترسي آنان را به منابع مالي گسترده‌تر فراهم مي‌سازد (از جمله اتحاديه DHAN که از ترکيب اين گروهها ايجاد شده است.) اين روند تا به امروز ادامه دارد و يکي از مؤثرترين راهکارها در جهت توسعه دسترسي زنان روستايي به منابع مالي (حدود ۹۰درصد از بهره‌گيران از منابع مالي خرد در جهان زنان مي‌باشند ) مي‌باشند. امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه همچون کشورهاي آمريکاي لاتين، آفريقا و جنوب شرقي آسيا از اين مدل پيروي مي‌نمايند. در کشور هند مؤسسات ارائه دهنده تسهيلات مالي خرد (MFI) در دو بخش رسمي و غير رسمي فعاليت دارند که بخش رسمي اين مؤسسات و نهادها، شعب روستايي بانکهاي بازرگاني و يا بانک‌هاي روستايي و محلي و همچنين مؤسسات اعتباري بخش تعاوني مي‌باشند.


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 3,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 30 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر