تحقیق در مورد حجاب و انواع حجاب

1,150 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق در مورد حجاب و انواع حجاب

شرح فایل

فهرست مطالب
مقدمه
حجاب و پوشش چشم!
بپوشان و نگاه نکن!
پوشش‌های مردانه!
حجاب زن در اسلام یکی از وسایل امنیت است
جامعه عاری از شهوات!
حجاب در قرآن
مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
هدف و فلسفه حجاب
حجاب چشم
حجاب در گفتار
حجاب رفتاري
حجاب و عفت
حجاب زنان سالمند
آيا حجاب مانع همه بزهکاري هاي اجتماعي است؟
چند حديث از ائمه معصوم در باب حجاب و عفاف
آيا حجاب فقط براي زن است؟
حجاب فقط مختص زنان نیست
نتیجه گیری

مقدمه
وقتی که به صحنهی تفکرات عالم نگاه میکنیم و بینش اسلام را مشاهده مینماییم، به روشنی در مییابیم که جامعهی بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به مسأله زن و روابط زن و مرد، سلامت و کمال مطلوب خود را پیدا بکند که دیدگاههای اسلام را بدون کم و زیاد و بدون افراط و تفریط درک کند و کوشش نماید آنها را ارائه کند. این، ادّعای ما نسبت به مسألهی زن در عالم است. ما آن چیزی را که در تمدنهای مادّی امروز نسبت به زن عمل میشود و وجود دارد، به هیچ وجه قبول نداریم و آن را به صرفه و صلاح زن و کل جامعه نمیشماریم. اسلام میخواهد که رشد فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه فضیلتی و معنوی زنان، به حدّ اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و خانوادهی بشری بعنوان یک عضو حد اعلای فایده و ثمره را داشته باشد. همهی تعالیم اسلام از جمله مسالهی حجاب، بر این اساس است. مسالهی حجاب، به معنای منزول کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، برداشتش کاملاً غلط و انحرافی است. مسأله حجاب، به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بیقید و شرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد – بخصوص به ضرر زن – است. حجاب، به هیچ وجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و علمی نیست.

قوانین و احکام اسلامی در نوع پوشش زنان و مردان تابع مصالحی است که تعیین کننده سعادت جامعه و فرد است و گرچه در حدود و قصور آن، تفاوت‌هایی میان زن و مرد لحاظ شده است که البته آن نیز برخاسته از تفاوت‌های واقعی و حقیقی زنان و مردان در روح و جسم است، اما در هر حال جامعه و کل مجموعه انسانی را به هدف غایی مطلوب از نظر اسلامی می‌رساند.
در نوشتارهای قبلی به بررسی موضوع حجاب و پوشش در مردان پرداختیم که فارغ از نگاه‌های جنسیتی در اسلام گویای آن بود که جامعه اسلامی ما در بستری از دوری از احکام اسلامی به خصوص در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف پیش می‌رود! متأسفانه!! در این نوشتار به جزییات بیشتری از این موضوع یعنی حجاب و پوشش در مردان می‌پردازیم تا ضمن رفع برخی اشکالات و توهمات، زمینه سازی مناسب برای بهبود فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی‌مان شود. ان شاء الله.حجاب و پوشش چشم!
زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد
پوشیدگی و حجاب برای همه انسان‌ها از زن و مرد لازم و ضروری است و سبب رشد بسیاری از فضایل و اخلاقیات می‌گردد. به ویژه در محیط جامعه اسلامی که قرار است مکانی برای رشد متعالی و کار و تلاش باشد. لذا اسلام عزیز محیط جامعه را محیطی سالم برای چنین فعالیت‌هایی می‌پسندد که رعایت پوشش و حجاب مناسب حداقل شرط لازم برای تحقیق چنین امری است.
بر همین مبنا زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد. در مقاله قبلی احکام نگاه از نظر کلی را بیان نمودیم. البته لازم است تأکید شود که احکام نگاه شامل مردان و زنان هر دو می‌شود و چنین نیست که تنها مردان ملزم به رعایت پوشش در نگاه می‌باشند. بر اساس احکام نگاه، نگاه کردن با لذت و ریبه در هر صورتی حرام است مگر میان زن و شوهر؛ لذا نگاه شهوت انگیز مردان به زنان و یا زنان به مردان و یا زنان و مردان هر کدام به همجنس خود مطلقاً حرام می‌باشد. بر همین اساس نگاه همراه با لذت و شهوت انگیز به محارم چه زن و چه مرد نیز حرام است و تنها در مورد زن و شوهر اجازه چنین نگاه‌هایی داده شده است و در سایر موارد همگی حرام می‌باشد.
از آنجایی که قوانین اسلامی از نظر عقلی و منطقی به دنبال سعادت انسان‌هاست، راه‌هایی را نیز معین می‌کند که قابل اجرا باشد و از این رو اگر دستور به حفظ چشم و کنترل نگاه می‌دهد و زنان و مردان را از نگاه‌های شهوت لود باز می‌دارد، در مقابل نیز دستور می‌دهد تا در محیط اجتماع زنان و مردان مبادرت به حفظ پوشش بدنی خود نیز بپردازند تا زمینه‌های نگاه‌های شهوت لود را از بین ببرند تا از هر لحاظ محیط اجتماع محیطی سالم باشد
بپوشان و نگاه نکن!
از آنجایی که قوانین اسلامی از نظر عقلی و منطقی به دنبال سعادت انسان‌هاست، راه‌هایی را نیز معین می‌کند که قابل اجرا باشد و از این رو اگر دستور به حفظ چشم و کنترل نگاه می‌دهد و زنان و مردان را از نگاه‌های شهوت آلود باز می‌دارد، در مقابل نیز دستور می‌دهد تا در محیط اجتماع زنان و مردان مبادرت به حفظ پوشش بدنی خود نیز بپردازند تا زمینه‌های نگاه‌های شهوت آلود را از بین ببرند تا از هر لحاظ محیط اجتماع محیطی سالم باشد.
به مردان توصیه می‌شود بدن خود را با لباس‌های مناسب بپوشانند. مردان جایز نیستند از لباس‌های تنگ استفاده کنند به طوری که اندام‌های آن‌ها را به نحوی نمایان کند که موجب تحریک و ایجاد مفسده شود. هم چنین لباس‌های آستین کوتاه در صورتی که سبب مفسده باشد یا به طوری کوتاه و زننده باشد که موجب تحریک شهوات در اجتماع گردد برای مردان حرام است
بر همین اساس به زنان و مردان دستور حجاب و پوشش می‌دهد که بدن خود را بپوشانند. گر چه در مورد زنان به خاطر ظرافت‌ها و ویژگی‌های خاص این دستور مؤکد است امّا این بدان معنی نیست که مردان هیچ گونه دستوری در رعایت حجاب و پوشش ندارند. بلکه همان طور که زنان موظف هستند ویژگی‌های خاص جنسیتی خود را در اجتماع بروز ندهند، مردان نیز ملزمند محیط اجتماع را آلوده به مسائل جنسی و هوس آمیز ننمایند.

پوشش‌های مردانه!
در همین راستا به مردان توصیه می‌شود بدن خود را با لباس‌های مناسب بپوشانند. مردان جایز نیستند از لباس‌های تنگ استفاده کنند به طوری که اندام‌های آن‌ها را به نحوی نمایان کند که موجب تحریک و ایجاد مفسده شود. هم چنین لباس‌های آستین کوتاه در صورتی که سبب مفسده باشد یا به طوری کوتاه و زننده باشد که موجب تحریک شهوات در اجتماع گردد برای مردان حرام است. باید توجه نمود گر چه حکم شرعی فقها و مجتهدین بزرگوار در پوشیدن آستین کوتاه برای مردان به طور کلی و عام جایز است و اشکال ندارد، اما خود ایشان تأکید نموده‌اند که در مواردی که سبب مفسده می‌شود پوشیدن آستین کوتاه جایز نمی‌باشد. بنابراین چنین نیست شارع مقدس تنها زنان را ملزم به رعایت حجاب نموده باشد بلکه مردان نیز موظفند رعایت حیا و عفت عمومی را بنمایند و از پوشش مناسب جامعه اسلامی استفاده نمایند، همان طور که تنها مردان ملزم به کنترل نگاه خود نیستند بلکه شارع مقدس زنان را نیز موظف نموده است از نگاه‌های شهوت آمیز خود را پاک نمایند.

جامعه عاری از شهوات!
همان طور که گفته شد مردان و زنان براساس دستورات اسلامی موظفند محیط اجتماع خود را از هر لحاظ سالم نمایند تا بتوانند آن را عرصه فعالیت و کار و تلاش نمایند. خانواده و روابط زن و شوهر در بستر ازدواج، جایی است که شارع مقدس برای ارضاء شهوات و لذات جنسی به عنوان یکی از نیازهای نوع بشر، آن را تدارک دیده است. در هم آمیختن و اختلاط کارکردهای اجتماع و خانواده در یکدیگر در این موضوع سبب خواهد شد که هر یک از آن‌ها از مسیر و جریان طبیعی خود خارج شوند و آدمی نتواند از آن‌ها استفاده لازم در جهت سعادتمندی خویش را بنماید!

حجاب زن در اسلام یکی از وسایل امنیت است
برای اینکه آن اختلاطی که قبلاً گفتیم، پیش نیاید و حدود اخلاقی حفظ بشود، اسلام برای زن حجاب را معین کرده است. خود این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زنِ مسلمان، هم خود زنِ مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا میکند. آن جایی که حجاب را از زنان دور میکنند، آن جایی که زن را به عریانی و برهنگی نزدیک میکنند، در درجهی اوّل، امنیت از خود زن و درجهی بعد، از مردان و جوانان گرفته خواهد شد، برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسؤولیتهای خود را انجام بدهد، اسلام حجاب را معین کرده است که این حجاب، یکی از آن احکام برجستهی اسلام است و یکی از فوایدش همین است که گفتم.
حجاب در اسلام از یک مسأله کلیتر و اساسیتری ریشه میگیرد و آن اینست که اسلام میخواهد انواع التذاذهای جنس، چه بصری و لمس و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با مسائل جنسی به هم میآمیزد، اسلام میخواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند.
يكي از ارزش‏هاي والاي انساني و اسلامي‏اي كه سرچشمه ارزش‏هاي ديگر، و موجب آثار درخشان معنوي است، خوي عفّت مي‏باشد كه مي‏توان آن را يكي از پايه‏هاي اخلاق و صفت كليدي اي براي عقب زدن رذايل و سوق دهنده به سوي تكامل و درجات عالي و كمالات متعالي دانست.

حجاب در قرآن
در قرآن مجيد بيش از ده آيه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
يکي از اين آيات، آيه 59 سوره احزاب است:« يا ايهاالنبي قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلک ادني ان يعرفن فلا يوذين و کان الله غفورا رحيما» (اي پيامبر، به زنان و دخترانت و نيز به زنان مومنين بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذيت قرار نگيرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معناي يک پوشش سراسري است؛ يعني زن بايد همه اندامش پوشيده باشد تا همچون گلي لطيف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آيه 31 نيز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به ميان آمده است.

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 1,150 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 81 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر