تعيين عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويکرد

1,600 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تعيين عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويکرد
 • کد فایل: 6646
 • قیمت: 1,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 637 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 923 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word -- docx
 • تعداد صفحات: 32 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب
مقدمه
روش اجرايي ژاکلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو:
جدول 1 : تعداد و نسبت شاغلان شهر x به تفکيک گروههاي مشاغل اجتماعي در دوره 85-1355
شکل 1 : نمودار نقش شهر xدر دوره 85-1355
- روش تغيير سهم (Shift Share Analysis)
1- عامل رشد کل اقتصاد مرجع: (E.G.F=Economic Growth Factor)
2- عامل رشد نسبي بخشهاي اقتصادي در کل اقتصاد مرجع: ( P.S.F=Proportional Shift Factor)
3- عنصر عملکرد هر بخش نسبت به عملکرد همان بخش در سطح مرجع: (D.S.F=Differential Shift Factor)
جدول 2 : تعداد شاغلان بخشهاي سه گانه اقتصادي نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1355
جدول 3: شاغلان شهر x به تفکيک بخشهاي اقتصادي در دوره 85-1355
جدول 4 :‌ محاسبه ضرائب EGF، PSF و DSFدر دوره 85-1355
نمودار شماره (1): تغيير سهم بخشهاي اقتصادي شهر x در دوره 85-1355
جدول شماره 5: مجموع ضرائب E.G.F، P.S.F و D.S.Fدر دوره 85-1355
- روش تحليل موقعيت اقتصادي
جدول 6 : تغييرات کمي بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 65-1355
نمودار3: نمودار موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر xو نقاط شهري استان مازندران در دوره 65-1355
جدول 7: تغييرات کمي بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 75-1365
نمودار 4 : موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 75-1365
جدول 8: تغييرات کمي بخشهاي اقتصادي شهر xو نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1375
نمودار شماره (4): موقعيت بخشهاي اقتصادي شهر x و نقاط شهري استان مازندران در دوره 85-1375
- روش تغيير سهم (shift-share):
- پيش بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده با رويکرد توسعه اقتصادي درون زا
الف- مدل رگرسيون
جدول شماره (9): محاسبات رگرسيوني تعداد شاغلان شهر x
ب- روش هدف گذاري
روش پيش بيني اشتغالدر بخشهاي مختلف
جهت پيش بيني کل شاغلان به صورت زير عمل شده است:
1- هدف گذاري نرخ بيکاري
2- پيش بيني تعداد شاغلان:
نتايج مدلهاي به کار رفته جهت پيش بيني ساختار اقتصادي شهر x به شرح زيرند:
جدول شماره 10‌:‌مدلهاي به کار رفته جهت پيش بيني تعداد شاغلان شهر x و نتايج حاصل از آن
جدول شماره 11: تعداد و نسبت شاغلان شهرx به تفکيک بخشهاي اقتصادي در سال 1403
نمودار شماره (6): عملکرد و نقش اقتصادي شهر xدر افق طرح با استفاده از روش بوژوگارنيه و ژرژشابو


مقدمه
نقش و کار شهرها متاثر از فضاي جغرافيايي است که شهر در آن تکوين يافته و توسعه پذيرفته است. اين فضا تنها محدود به فضاي طبيعي نيست،بلکه فضاي سياسي و اقتصادي را نيز در بر مي گيرد.جهت شناخت نقش و عملکرد شهر،روشهايي وجود دارد که به آنها تيپولوژي شهري اطلاق مي گردد. در ادامه،جهت آشنايي با نقش و عملکرد شهر x،برخي از اين روشها به کار گرفته شده و نهايتاً نقش و عملکرد غالب اين شهر تبيين مي گردد.
روش اجرايي ژاکلين بوژوگارنيه و ژرژ شابو:
اين روش به ترکيب مشاغل اجتماعي در بطن عناوين زير مي نگرد:
- گروه اول مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني وابسته به بخش کشاورزي، جنگلباني، صيد ماهي و استخراج معادن
- گروه دوم مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني فعال در صنايع و ساختمان
- گروه سوم مشاغل اجتماعي:
نيروي انساني جذب شده در بازرگاني و خدمات و کليه مشاغلي که نمي توانند در گروه اول و دوم آورده شوند.
نيروهاي سه گانه مشاغل اجتماعي را بر مبناي درصد روي دياگرامي که بر حسب قرار داد بر شش بخش نامساوي و نامشابه تقسيم شده منعکس مي کنند.
نقطه تلاقي خطوط درصدها که مسلما در محدوده يکي از وظايف شش گانه روستا شهري (شهر کشاورزي)، چند نقشي، بازرگاني، خدماتي، صنعتي و صنعتي شديد و ناب خواهد بود بيانگر نقش جغرافيايي آن شهر است.
تيپولوژي شهري ژرژشابو - بوژوگارنيه ويژگي هايي را به اين شرح دارد:
1- ارزيابي نقش شهرها جنبه تحليلي ندارد و با کلي بيني جغرافيايي همراه است.
2- اين روش ساده ترين وسيله است براي تميز نقش شهرهايي که به سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت وابسته اند. با بياني ديگر با اين روش مي توان نقش شهرهاي کشورهاي رو به رشد را از توسعه يافته به راحتي تشخيص داد و بر سطح وابستگي شهرها و نظام کاري آنها آگاهي يافت.
3- با توجه به پويايي نقش شهرها، حرکت زماني نقش شهر را مي توان در صفحه دياگرام خواند و بر ميزان گرايش شهر به سوي نقشي نو آگاه شد و سطح تاثيراتي را که بر اثر برنامه ريزي هاي کوتاه و يا درازمدت ناحيه اي و يا در محدوده محلي پذيرفته است، شناخت.
اين روش نيز دور از کاستي ها نيست به ويژه آن که با خودکاري صنايع و مکانيزه شدن کشاورزي از نيروي انساني جذب شده در اين قبيل فعاليت ها کم مي شود، در صورتي که درآمدهاي حاصل از توليدات صنعتي و کشاورزي با احتمال مقرون به يقين کاهش نيافته است. از آنجا که اين روش با داده هاي آماري ايران سازگار و همپايي دارد، در بررسي نقش و کار شهرهاي ايران استفاده از اين روش مثمرثمر خواهد بود.
حال اين روش در بررسي و شناخت عملکرد و نقش غالب شهر x در استان مازندران مورد بررسي قرار مي گيرد. تعداد و نسبت شاغلان به تفکيک گروههاي مشاغل اجتماعي در دوره 85-1355 به عنوان مثال در این شهرشرح زير بوده است:


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 1,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 637 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر