تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

7,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور
 • کد فایل: 6405
 • قیمت: 7,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 65 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 749 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 120 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

   

  مقدمه

  افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه  فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي  غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضاي نامحدود را به جدال با منابع محدود مي‌كشاند، اين پرسش به جاست كه در روند توسعه بايد منابع اقتصادي را به كدام  سمت، جهت داد؟ پاسخ اين سؤال بيش از آنكه معطوف به منابع فيزيكي باشد متمركز بر منابع انساني است و در منابع انساني موجود ، «زنان» به عنوان بخشي كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند  در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار مي گيرند، چنانكه لارنس ايچ سامرز ، رئيس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهاني در اين زمينه مي گويد:

  «معتقدم كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايه‌گذاري در آموزش دختران، شايد پر بازده‌ترين سرمايه‌گذري در جهان در حال توسعه باشد»[3]  [1]  - عبدالله جيروند، توسعة اقتصادي «مجموعة‌ عقايد»، (تهران: مولوي، 1368) ص 29.

  [2] - همان، ص 30.

  [3] - همان، ص، 33.

  كتابنامه

  1-   بررسي اجمالي وضعيت زنان 1380-1355، رياست جمهوري، مركز امور مشاركت زنان (1381)، مديريت آمار و برنامه‌ريزي،

  2-   بررسي چالش‌هاي اشتغال زنان، رياست جمهوي، مركز امور مشاركت زنان (1379).

  3-   جزني، نسرين (1380)، مديريت منابع انساني، چاب سوم، نشر ني.

  4-    كار،  مهرانگيز (1379)، زنان در بازار كار ايران به همراه تئوري‌هاي نابرابري جنسيتي، نشر روشنگران و مطالعات زنان.

  5-   سالنامه‌ آماري كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور در پايان سال 1381 (ابتداي سال 1382)، مديريت توسعه مديريت و سرمايه انساني مديريت آمار و اطلاعات نظام اداري، نشريه شماره 450 ، اسفند ماه 1382.

  6-   اعزازي، شهلا (1379) «مسئلة زنان در ايران: هويت خانوادگي در برابر هويت فردي» زنان، ش 69

  7-   اعزازي، شهلا (1380) جامعه شناسي خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

  8-   افشاري، زهرا (1380) «اشتغال زنان و رفاه خانواده: يك چارچوب تحليلي» پژوهش زنان، دوره 1، ش 2.

  9-   چنكينز، ريچارد (1381) هويت اجتماعي، ترجمة‌ تورج ياراحمدي، تهران: شيرازه.

  10-            اعزازي، شهلا (1381) ، «موقعيت زنان در مجلات تخصصي جامعه‌شناسي»، فصلنامه پژوهش زنان، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 4 صص 112-86 .

  11-            مجله زنان از 1370 تا 1381.

  12-            محققان مستقل مسائل زنان (1381) ، ارزيابي گزارش‌هاي دولتي و شبكه ارتباطي زنان ارائه شده به اجلاس پكن +5 : درباره وضعيت زنان ايران.

  13-            مراكز امور مشاركت زنان رياست جمهوري و مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران (1380 و 1379)، كارگاه آموزشي «اهميت پژوهش در فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي».

  14-            آموزش براي توسعه، جورج ساخاربولوس و . . . / حميد سهرابي و . . .  دوم. سازمان برنامه و بودجه، تهران 1373.

  15-            نقش زنان در انتقال سرمايه‌ي انساني در ايران، جواد صالحي اصفهاني، مجله‌ي گفتگو، شماره‌ي 5، 1375.

  16-            توسعه‌ي كمي و بهبود كيفي آموزش ابتدايي در كشورهاي در حال توسعه، مارلن اي لاكهيد و ادريان وسيور / سيد جعفر سجاديه و  . . . سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و انتشارات مدرسه، تهران، 1371.

  17-            http://www.googel.com. womeniniran.htm

  18-            http://www/googel.com zanan

   

  فهرست منابع

  1)جيروند،عبد الله.توسعه اقتصادی"مجموعه عقايد".تهران:مولوی،1368.

  2)تودارو،مايکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370.

  3)قره باغيان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371.

  4)يان گلدن وال و آلن وينترز.اقتصاد توسعه پايدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379.

  5)"کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود يا قبول؟!" . اقتصاد ايران.(ارديبهشت 138)

  6)يونيسف.دختر بچه ها،سرمايه گذاری برای آينده.مترجم نيلوفر پور زنده ،تهران:يونيسف،1371.

  7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مريم ."عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعريف هويت اجتماعی زنان".پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383.

  8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان رياست جمهوری،1374.

  9)مرکز آمار ايران.تحليلی بر ويژگی های ازدواج در ايران،گرايش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ايران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383.

  10)کمالی،کيومرث.بررسی تطبيقی وضعيت سواد،مقاطع تحصيلی،ازدواج و طلاق در استان اردبيل و شش استان ديگر.اردبيل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل،معاونت هماهنگی و برنامه ريزی،1377.

   11)کار،مهرانگيز.زنان در بازار کار ايران.تهران: روشنگران،1373.

   12)مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زيتون،1380.

  13)چايچی،پريچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصيلکرده در تهران. تهران:سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران،1383.

  14)جزنی،نسرين."اموزش چندگونگی نيروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگيری از تبعيض ها". مجموعه مقالات دومين کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزيده،1384.

   

  دانشكده امور اقتصادي

  كارشناسي مديريت بانكداري

   

  عنوان: «تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور»

   

  استاد راهنما: ...

  استاد مشاور:.....

   


     فهرست موضوعي مطالب

  عنوان                                                                                              صفحه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه................................................................................................................ 1

  چارچوبي نظري تحقيق.................................................................................... 3

  فرضيه‌ها ........................................................................................................... 4

  روش تحقيق .................................................................................................... 5

  مشكلات و موانع.............................................................................................. 5

  اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي.......................................................................... 6

  (1) فصل اول: ................................................................................................. 8

  ....... 1-1) توسعه و مفاهيم............................................................................. 8

  ....... 2-1) توسعه اقتصادي.............................................................................. 17

  ....... 3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي.............................. 19

  ....... 4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 1376...23

  جداول و نمودارها............................................................................................ 26

  (2) فصل دوم: ................................................................................................. 28

  ....... 1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران........... 28

  جداول و نمودارها............................................................................................ 40

  (3) فصل سوم: ................................................................................................ 44

  ....... 1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

  ....... 2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي................... 59

  ................. الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي.. 63

  .......................... A) وضعيت زناشويي و سواد .............................................. 63

  .......................... B ) باروري و سواد............................................................... 64

  .......................... C) سواد و تعداد فرزندان .................................................... 65

  .......................... D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان................................... 66

  ................. ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي... 67

  .......................... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده.................................... 68

  .......................... B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر..........

  ....... 3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي.............. 69

  جداول و نمودارها............................................................................................ 81

  (4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد................................................... 93

  ....... 1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران ..... 96

       2_4)بررسی فرضيه ها.............................................................................. .102

       3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی................................. 102

  فهرست منابع ................................................................................................... 103

   

  فهرست جداول و نمودارها

  عنوان                                                                                         صفحه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376.................................... 26

  جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376..... 26

  جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي

  كشورها 1382-1376 ................................................................................... 27

  جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در

  سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس ..................................... 40

  جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

   1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس.......... 40

  جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

   24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 .......... 41

  جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به

  تفكيك گروه‌هاي سني مختلف......................................................................... 41

  جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 1315 به تفكيك

  سطوح مختلف آموزشي .................................................................................. 41

  جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

   1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي........................................ 41

  جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان

  و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

   1377- 1357 به تفكيك جنس.................................................................... 42

  جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

   1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي .............................................. 43

  جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي

  1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي ................................................. 43

  جدول (1-A الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

  زناشويي به تفكيك شهري و روستايي ............................................................ 81

  جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

  سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي ....................................... 81

  نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82

  جدول (4-A- الف- 2 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

  ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي ................... 83

  جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع

  سواد در نقاط شهري و روستايي ..................................................................... 83

  نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام

  تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده.................................................................. 84

  نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

  زنده به دنيا آورده ............................................................................................ 84

  نمودار (1-C الف 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

  زنده به دنيا آورده ............................................................................................ 85

  جدول (1- D الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

  ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي . 86

  جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده

  برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده....................................................... 86

  جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر

  حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان ...................................... 87

  جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي

  اسلامي.............................................................................................................. 88

  جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس

  در سال 1380.................................................................................................. 88

  نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به

  تفكيك جنس در پايان سال 1381.................................................................. 89

  نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك

  جنس در پايان سال 1381.............................................................................. 90

  نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك

  جنس در پايان سال 1381.............................................................................. 90

  نمودار (6 3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به

  تفكيك جنس در پايان سال 1381.................................................................. 91

  نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته

  به تفكيك جنس در پايان سال 1381............................................................. 91

  نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و

  موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381.................................. 92

  نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك

  جنس در پايان سال 1381.............................................................................. 92

   

   


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 7,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .rar
  • حجم فایل: 65 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر