بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي

201 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي
 • کد فایل: 5930
 • قیمت: 201 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 665 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 802 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 201 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.

  مقدمه:

  وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.

  ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.


  منابع وماخذ

   

  [1]     احساني، محمدعلي، واسطه­هاي مالي و رشد اقتصادي در ايران، پژوهشکده پولي و بانکي،1383ص1-20

   

  [2]        احساني, محمدعلي،ماهيت و وظايف واسطههاي مالي بانكي و شبه بانكي, مجله علمی و پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)،سال نهم، شماره 20،زمستان 1382ص1-23

   

  [3]     برومندفر، پرستو،  جهاني­شدن و بازارهاي مالي، ماهنامه تدبير، شماره 193،خردادماه  1387،ص56

   

  [4]     بهکیش، مهدی، 1387 ، ایران و شرایط جدید جهانی شدن، ماهنامه پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 4، ص 48

   

  [5]     بیگدلی، علی،  1387 ،جهانی شدن فرصتها و تهدید ها، روزنامه کیهان، ص 9

   

  [6]     تبریزی، حسین عبده(1383)"بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی"کنفرانس بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی آذر ماه هفتم وهشتم ص1-13

   

  [7]     تبریزی، حسین عبده،1387 ، تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد ایران، روزنامه قدس ، ص8

   

   

   

  [8]     حميدي زاده، محمدمهدي: ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه تدبیرشماره 139 سال چهارهم اذر 1382ص40

   

  [9]     ختایی، محمود ، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی ،تهران : مؤسسه ی تحقیقات پولی و بانکی،1378

   

   

   

  [10] راستاد ،مهدی:توسعه مالی وتوسعه اقتصادی (مطالعه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرقی)پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه .مرداد 1380ص 1-87

   

  [11] دادگر، يداله، نظري، روح اله،، ارزيابي شاخصهاي توسعه مالي در ايران، مجموعه مقالات همايش بين المللي توسعه تامين مالي در ايران، دانشگاه صنعتي شريف، بهار 1388ص 1-35

   

  [12] دوانی،غلامحسین،بورس سهام ونحوه قیمتگذلری سهام انتشارات نخستین چاپ چهارم تیر ماه 1384ص1-584

   

  [13] کاشانی ،فقهی،:تکمیل نهادهای مالی در کشور،پژوهشکده پولی وبانکی ،بهار 1380

   

  [14] صادق‌زاده، محمد امين، ، توسعه مالي و رشد اقتصادي، روزنامه دنياي اقتصاد، بهمن1387،ص 7

   

  [15] صمدی سعید، نصرالهی خدیجه،کرمعلیان سیچانی مرتضی،بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،سال ششم ،شماره3،پاییز 1386

   

  [16] صنوبر،ناصر،معطوفی،علیرضا،مجموعه مقالات و همایشهای مدیریت مالی بازارسرمایه وگزارشکری،دبیرخانه همایش مدیریت مالی ،بازارسرمایه وگزارشکری،سال1386ص61-75

   

  [17] موسویان، سید عباس : سخن نخست: اصلاح ساختار بازار مالی،مجله اقتصاد اسلامی پاييز 1382 - شماره 11 ،ص 5

   

  [18] فبوزی ,فرانک - مودیلیانی ,فرانکو- فری مبانی ,مایکل:مبانی بازارها ونهادهای مالی(3جلدی), ترجمه: دکتر حسین عبده تبریزی,اول، تهران: انتشارات آگه 1376 ص 3

   

  [19] هیبتی فرشاد,نیکومرام,رودپشتی- بازارها ونهادهای مالی،چاپ اول،تهران:انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات -1387ص 3-80

   

  [20] نظيفي، فاطمه، توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران، پژوهشنامه اقتصادي،شماره14 پاییز 1383،ص100

   

   

   

  [21] Baier،scott Robert F Tamura Gerald Dwyer.(2004)"Does Opening aStock Exchang INCREASE Economic Growth?"Federal Reserve Bank Of Atlanta Journal of International Money and Finance, 2004, vol. 23, issue 3, pages 311-331

   

  [22] Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic, (2005) , Bank Competition and Access to Finance: International Evidence, Journal of Money, Banking, and Credit pages 627-654

   

  [23] Bencivenga، Valerie & Bruce D.smith (1991)." Finance: Intermediation and Ecdogenous Growth"REVIEW of Economic Studies

   

  [24]     Caprio, G. and D. Klingebiel, (1997)  , "Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?", in: Bruno,M.andPleskovic, .(Eds.), Annual Bank Conference on Development Economics(1996). The World Bank

   

  [25]  Demirguc-Kunt, A. and E. Detragiache,(1999) , "Financial Liberalization and Financial Fragility", In: Pleskovic, B, and Stiglitz, J. (eds.), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, DC. No 98/83, IMF Working Papers from International Monetary Fund

   

  [26]     Dinc, S (2005) "Politicians and Banks. Political Influences on Government-Owned Banks in Emerging markets ", Journal of Financial Economics vol. 77, issue 2, pages 453-479

   

  [27]      Dow, James and Gary Gorton. (1997). “Stock Market Efficiency and Economic Efficiency: Is There a Connection?” Journal of Finance vol. 52, issue 3, pages 1087-1129.

   

  [28] Ghali, Khalifa H, (1999), Financial Development and Economic Growth: The Tunisian Experience, Review of Development Economics, vol. 3, issue 3, pages 310-22

   

  [29]     James B. Ang, (2008), What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia, Economic Modeling, Volume 25, Issue1, January,pp.38-53

   

  [30] Kenourgios Dimitris and Samitas Aristeidis, (2007), Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence for Poland, Journal of Financial Decision Making, Vol. 3, No. 1, pp. 35-48

   

  [31]     King, Robert, and Ross Levine. (1993) “Finance and Growth: Schumpeter Might BeRight,” Quarterly Journal of Economics. 108 (3): 717-737

   

  [32]     Levine Ross and Demirguc-Kunt, Asli, (2008), Finance, Financial Sector Policies, and Long Run Growth, World Bank, Policy Research Working Paper 4469

   

  [33]     Robinson, Joan. 1952. The Rate of Interest, and Other Essays. London: Macmillan.

   

  [34]     Ritab S. Al-Khouri, (2007), Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets, Advances in Financial Economics, Volume 12, pp.345-360.

   

  [35] Suleiman Abu-Bader, and Aamer S. Abu-Qarn, (2008), Financial development and economic growth: The Egyptian experience, Journal of Policy Modeling, Article in vol. 30, issue 5, pages 887-898

   


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 201 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 665 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر