فایل ورد درخصوص دستگاههای atm

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد درخصوص دستگاههای atm
 • کد فایل: 5921
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 407 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 803 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  مقدمه

  مقدمه اي درارتباط با به وجود امدن پروتكل ATM

  با ورودبه قرن 21اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزارهاونرم افزارهاي شبكه جهاني اينترنت براساس اين پروتكل طراحي وساخته شده اندولي باتوجه به نقاط ضعف فراوان پروتكل فوق پروتكل هاي جديدتري مانندATMبراي جايگزيني با ان طراحي شده اندليكن مشكل عمده دراينجااست كه درصورت تصميم درجهت جايگزيني TCP/IPباديگرپروتكل هاوياحتي اگربخواهيم نسخه جديدتري رابه جاي ان بكاربگيريم مستلزم ان است كه كليه نرم افزارهاوسخت افزارهاي موجوددرسراسرجهان بامدهاي جديدترتعويض شوندواين يعني ميلياردهادلارهزينه.

  )درتكنولوژي ATMمي توان كيفيت سرويس راتضمين نمود(

   

   

   

   

   

   

   

   

   ATMوبانكداري الكترونيكي

  امروزه فناوري رشدوتكاملي شتابان داردوهمواره ابعادتازه اي رادرزندگي روزانه ماپديدمي اوردودراين راه سيستم هاي بانكداري الكترونيكي خدمات بانكي اساني رابراي مافراهم اورده است تبادل اطلاعات ميان كاربروبانك به كمك ابزارهايATM بانكداري تلفني واينترنتي وبيش ازهمه بانكداري موبايلي تااندازه زيادي بهبوديافته است.سيستم هاي بانكداري الكترونيكي به همه اين امكان رامي دهدكه سريع واسان به كارهاي بانكي خودماننددريافت موجودي حساب مشتري ديگرودريافت صورت حساب بانكي دريك دوره ويژه دسترسي داشته باشند برخي ازبانكهاخدماتي مانندانتقال سهام وارسال فايلهاي پرداخت ازيك حساب مشخص به حساب افرادگوناگون مانندپرداخت حقوق رانيزانجام مي دهند.

  باگسترش فناوري انواع سيستم هاي بانكداري الكترونيكي نيزايجادشده است كه هريك ازانهاابعادي تازه رادرزمينه تبادل اطلاعات ميان كاربروبانك ارايه

  مي كنند ATMنخستين سيستم شناخته شده اي است كه براي اساني دسترسي كاربران به فعاليت هاي بانكي خودمعرفي گرديدوبه كمك يك رابط گرافيكي كاربر(UGI2)كاربرمي تواندبرخي ازاين كارهارا اجراكندواين عمليات به سيستم كامپيوترمركزي بانك منتقل مي گردد.پركاربردترين راه ارتباط بابانك براي كاربري كه يك كامپيوترشخصي بااتصال شبكه داردازطريق يك مرورگر وب براي كاربانكي بربسترشبكه جهاني(WWW) يابانكداري اينترنتي (وبي) است .

  دراين حالت پروتكل استاندارد براي ارتباط ميان مرورگرو وب سروربانك به كارخواهدرفت اين پروتكل استانداردhttp است كه بالاي لايه ي امنيت جاي دارد.http زبان ارتباطي شبكه جهان است.يك بانك اغلب به امنيتي بيش ازانچه كه مرورگرهاي معمولي فراهم مي اورندنيازدارد بانك بايدنرم افزارموردنيازمشتري رافراهم كندزيرابه مرورگرهاي نصب شده روي كامپيوترمشتري اعتمادچنداني نيست.

  نتيجه گيري:

  با عنايت به مطالب  ارايه شده مي توان گفت منافع استفاده از دستگاه هاي خودپرداز چه در بانکها و چـهدر بيرون از بانکها که تحت قالب پروژه کيوسک خودپردازها از آن ياد مي شود در قيـاس بـا مـضراتيچون کلاهبرداريهاي الکترونيکي يا اشتباهات ناچيز خودپردازها که عموما مربوط به عدم آشنايي کافيکاربران است و نظاير آن به قدري زياد هستند که شکي در استفاده گسترده تر از آنها وجود ندارد.    

  استفاده از پروژه کيوسک خودپردازها براي کلان شهرهايي چون تهران به قدري کـار سـاز هـستند کـهبسياري از رفت و آمد هاي غير ضروري را که موجب ترافيک ،شلوغي معابر و پياده رو هـا ، آلـودگيمحيط              زيست مي شوند را کاهش داده و  در نتيجـه عـصبيت ناشـي از عوامـل يـاد شـده را در شـهروندان  کاهش مي دهند.لذا مي توان اين امر را از مزاياي فنـاوري جديـد در حـل مـشکلات روزمـره شـهرهايبزرگ و شادابي بيشتر جوامع شهرنشين دانست.

  بنابراين توصيه اکيد به متوليان شهري است که در اين خصوص به ياري بخشهاي خصوصي و دولتي کهدر اين زمينه مايل به سرمايه گذاري هستند بشتابند .زيرا حل مـشکلات شـهري همزمـان بـا پـرداختن بـهاقداماتي چون ايجاد بزرگراها يا مترو يا مونوريل همراه با  عنايت بيـشتر بـه راه حـل هـايي ماننـد ايجـادکاهش نيازشهروندان به عبور و مرور با اسـتفاده از پـروژه هـايي چـون کيوسـک خودپردازهـا موجـبسرعت و اثر بخشي بيشتر اقدامات متوليان شهري مي گردد.

  زيرا اگر شهروندان مي توانند پول خود را در سـاير شـعبات بانکهـاي ديگـر کـه در آن حـساب ندارنـدواريز يا دريافت کنند پس نيازي هم به سفرهاي پرهزينه شهري و برون شهري نخواهـد بـود .بـا صـرفهزينه و وقت کمتر مي توان به ارائه خـدمت بيـشتر و بهتـر بـه شـهروندان پرداخـت،حجم بـالاي کـاريشعبات بانکها و صفهاي عريض و طويل مشتريان آنها را کاست و در نهايـت بهـره وري کـل جامعـه راافزود.اين امر  از آن جهت داراي اهميت مضاعف است که حجم بسيار بالايي از فعاليتهاي روزانه مـردمرا مراجعه براي انجام امور مالي و بانکي تشکيل مي دهد.

  در پايان ، اجراي پروژه هاي مربوط به خودپردازها خـود بـه نـوعي گـشودن پنجـره اي اسـت کـه ارائـهخدمات الکترونيکي و ايجاد دولت الکترونيکي که  در آن با هزينه و وقت و منابع انـساني کمتـري مـيتوان به ارائه خدمات بهتر به شهروندان پرداخت را ميسر مي کند و يا زندگي در شهري الکترونيکي کـهاز خريد وفروش سهام گرفته تا پرداخت قبوض آب و برق  و گاز تا صدور گواهينامه رانندگي و نظـايرآنها در منزل و با يک کامپيوتر خانگي ساده قابل انجام خواهد بود را موجب مي شود و نياز به خروج ازمنزل را جز براي کار و تفريح مرتفع خواهد ساخت.  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 407 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر