گزارش کارآموزی درباره تعمیرات لوازم خانگی

4,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی درباره تعمیرات لوازم خانگی

شرح فایل

205 صفحه

فایل Word با قابلیت ویرایش و جابجاییبه همراه:

** توضیح درمورد دستگاه

** ساختمان و اجزای دستگاه

** نحوه باز کردن دستگاه

** شکل قطعات دستگاه

** رسم مدار الکتریکی دستگاه

** سرویس و نگهداری دستگاه

** عیب یابی دستگاه

** راه رفع عیب دستگاه------ دکمه خرید و دانلود فایل در پایین صفحه می باشد-----


فهرست مطالب

تعمیر و سرویس سماور برقی
ساختمان سماور برقی :
المنت ها :
الف- المنت های آبی (حلزونی )
ب – المنت های فنری
ترمینال چینی
وارنیش نسوز
ترموستات
لامپ خبر (پیلوت یا نشان دهنده
فیوز
مقوا ونخ نسوز
نقشه مدار الکتریکی سماور برقی-
سرویس و نگهداری سماور -
عیب یابی و تعمیر سماور-
عیب۱-
علت
۱-
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب۲-
عیب۳-
علت۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت ۴-
رفع عیب ۴-
عیب۵-
علت۵-
رفع عیب ۵-
عیب۶-
علت ۶-
رفع عیب ۶-
عیب۷-
علت۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت۸-
رفع عیب۸-
عیب۹-
علت۹-
رفع عیب۹-
عیب۱۰-
علت۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
علت۱۱-
رفع عیب ۱۱-
عیب۱۲-
علت۱۲-
رفع عیب ۱۲-
عیب۱۳-
علت۱۳-
رفع عیب۱۳-
عیب۱۴-
علت ۱۴-
رفع عیب ۱۴-
عیب۱۵-
علت۱۵-
رفع عیب۱۵-
عیب۱۶-
علت۱۶-
رفع عیب ۱۶-
عیب۱۷-
علت۱۷-
رفع عیب ۱۷-
عیب۱۸-
علت ۱۸-
رفع عیب ۱۸-
عیب۱۹-
علت۱۹-
رفع عیب۱۹-
عیب۲۰-
علت۲۰-
رفع عیب۲۰-
عیب۲۱-
علت۲۱-
رفع عیب۲۱-


تعمیر و سرویس آبمیوه گیری
اجزاء شکل عبارتند از
طریقه باز کردن دستگاه -
۱- باز کردن صفحه تیغه برنده
۲- بازکردن صفحه زیر دستگاه
۳ – باز کردن کلید وصفحه کلید.
۴ – باز کردن زغال های کربنی
۵ – طریقه تعویض سیم رابط
۶ – باز کردن گیره AوB شکل (clampA – clampB)
۷ – باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن

سرویس و نگهداری آب میوه گیری -
عیب یابی و تعمیر آب میوه گیری-
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب ۱-
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب۲ –
عیب۳-
علت ۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت ۴-
رفع عیب۴-
عیب۵-
علت۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت ۶-
رفع عیب۶-
عیب۷-
علت ۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت۸-
رفع عیب۸-
عیب۹-
علت ۹-
رفع عیب۹-
عیب۱۰-
علت۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
علت ۱۱-
رفع عیب۱۱-
عیب۱۲-
علت ۱۲-
رفع عیب۱۲-
عیب۱۳-
علت۱۳-
رفع عیب۱۳-
عیب۱۴-
علت۱۴-
رفع عیب۱۴-
عیب۱۵-
علت۱۵-
رفع عیب۱۵-
عیب۱۶-
علت ۱۶-
رفع عیب۱۶-
عیب۱۷-
علت ۱۷-
رفع عیب۱۷-
عیب۱۸-
علت۱۸-
رفع عیب۱۸-
عیب۱۹-
۱۹-
علت
رفع عیب۱۹-
عیب۲۰-
علت۲۰-
رفع عیب۲۰-
عیب۲۱-
علت ۲۱-
رفع عیب۲۱-


سرویس و تعمیر سشوار
ساختمان و اجزاء سشوار:
۱- بدنه-
۲- دسته سشوار-
۳- سیم رابط و دوشاخه-
۴- کلید –
۵- المنت (هیتر)-
۶- موتور –
۷-دیود –
الف) دیود کم آمپر:
ب)دیود های پر آمپر :
۸- پروانه فن –
۹- ترموستات سشوار –

مدار الکتریکی چند نوع سشوار متداول:
سرویس و نگهداری سشوار :
عیب یابی و تعمیر سشوار :
عیب ۱ –
علت ۱-
رفع عیب ۱-
عیب ۲-
علت ۲-
رفع عیب ۲-
عیب ۳-
علت ۳-
رفع عیب ۳-
عیب ۴-
علت ۴-
رفع عیب ۴-
الف- مدار سری است ( شکل B1 ).
ب-مدار از نوع سری – موازی است (شکل B2 ).
ج- مدار موازی است ( شکل A ).
عیب ۵-
علت ۵-
الف) سشوار از نوع موتور یونیورسال و مدار موازی است.
ب) قسمت موازی المنت ( R2 در شکل E ) داغ شده اما مدار سری خراب است.
رفع عیب ۶-
عیب ۷-
علت ۷-
رفع عیب ۷-
عیب ۸-
علت۸-
رفع عیب ۸-
عیب ۹-
علت ۹-
رفع عیب ۹-
عیب ۱۰-
علت ۱۰-
رفع عیب ۱۰-
عیب ۱۱-
علت ۱۱-
الف)- سشوار از نوع شکل (C ) است.
رفع عیب ۱۱-
ب) – سشوار از نوع شکل (F ) است.
رفع عیب ۱۲-
عیب۱۳-
علت ۱۳-
رفع عیب ۱۳-
عیب ۱۴-
علت ۱۴-
رفع عیب ۱۴-
عیب ۱۵-
علت ۱۵-
رفع عیب ۱۵-


سرویس و تعمیر همزن رومیزی
اجزاء همزن رو میزی:
مراحل باز کردن دستگاه همزن رومیزی :
۱- باز کردن محفظه موتور ،کلید و بالا برنده
۲- باز کردن چرخ دنده -
۳- سیم رابط و زغال
۴- روتور،استاتور و یاتاقان بدون روغن (با توجه به شکل )
۵- باز کردن پایه و کلید.
مراحل مونتاژ همزن:
۱- بدنه وکلید-
۲- اتصال دیود-
۳- چرخ دنده –
۴- زغال
۵- روتور واستاتور-
۶- پایه وتکیه گاه (ساقه)-

سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستی
قطعات همزن :
مراحل باز کردن همزن دستی جهت تعمیر:
۱- پایه،بدنه،بالا برنده،کلید و صفحه اتصال A
۲- چرخ دنده وصفحه اتصال B
۳- زغال
سرویس ونگهداری همزن:
عیب یابی و تعمیر همزن:
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب ۲-
عیب۳-
علت۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت۴-
رفع عیب ۴-
عیب۵-
علت۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت ۶-
رفع عیب۶-
عیب۷-
علت ۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت۸-
رفع عیب۸-
عیب۹-
علت۹-
رفع عیب۹-
ب۱۰-
عی
علت۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
علت۱۱-
رفع عیب۱۱-
عیب۱۲-
علت۱۲-
رفع عیب۱۲-
عیب۱۳-
علت ۱۳-
رفع عیب۱۳-
عیب۱۴-
علت ۱۴-
رفع عیب۱۴-
عیب۱۵-
علت۱۵-
رفع عیب ۱۵-
عیب۱۶-
علت
۱۶-
رفع عیب۱۶-
عیب۱۷-
علت۱۷-
رفع عیب۱۷-
عیب۱۸-
علت۱۸-
رفع عیب۱۸-
عیب۱۹-
علت۱۹-
رفع عیب۱۹-
عیب۲۰-
علت۲۰-
رفع عیب۲۰-
عیب۲۱-
علت۲۱-
رفع عیب۲۱-
عیب۲۲-
علت۲۲-
رفع عیب۲۲-
عیب۲۳-
علت ۲۳-
رفع عیب۲۳-
عیب۲۴-
علت ۲۴-
رفع عیب۲۴-


سرویس و تعمیر چرخ گوشت
اجزاء چرخ گوشت معمولی:
اجزاء چرخ گوشت پیشرفته (سوپر):
مدار الکتریکی چرخ گوشت:
محافظ الکتریکی موتور چرخ گوشت:
سرویس و نگهداری چرخ گوشت :
عیب یابی و تعمیر چرخ گوشت :
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب۲-
عیب۳-
علت۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت ۴-
رفع عیب۴-
عیب۵-
علت۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت۶-
رفع عیب۶-
عیب۷-
علت۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت ۸-
رفع عیب۸-
عیب۹-
علت۹-
رفع عیب۹-
عیب۱۰ –
علت۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
رفع عیب ۱۱-
عیب۱۲-
علت ۱۲-
عیب۱۳-
علت۱۳-
رفع عیب۱۳-
عیب ۱۴-
علت ۱۴-
رفع عیب ۱۴-

سرویس و تعمیر پنکه رومیزی معمولی و پنکه سقفی
قسمت های مهم پنکه رومیزی عبارتند از:
خصوصیات موتور پنکه-
کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-
مدار الکتریکی پنکه رومیزی :
عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی :
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت ۲-
رفع عیب۲-
عیب۳-
علت۳-
رفع عیب ۳-
عیب۴-
علت ۴-
رفع عیب ۴-
عیب ۵-
علت ۵-
رفع عیب ۵-
عیب۶ –
علت ۶-
رفع عیب ۶-
عیب۷-
علت ۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت ۸-
رفع عیب۸- با
عیب۹-
علت۹-
عیب ۹-
رفع
عیب۱۰-
علت ۱۰-
رفع عیب ۱۰-
عیب۱۱-
علت۱۱-
رفع عیب۱۱-
عیب۱۲-
رفع عیب۱۲-

عیب یابی وتعمیر پنکه سقفی :
عیب۱-
علت ۱- برق
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت ۲-
رفع عیب۲-
عیب۳-
علت ۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت ۴-
رفع عیب۴-
عیب۵-
علت ۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت۶-
رفع عیب۶-
عیب۷-
علت ۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت ۸-
رفع عیب۸-

تعمیر و عیب یابی اجاق گاز
ساختمان،اجزاء و چگونگی کار اجاق گاز:
تنظیمات اساسی در اجاق گاز:
سرویس و نگهداری اجاق گاز :
عیب یابی و تعمیر اجاق گاز :
عیب۱-
علت۱
رفع عیب۱ –
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب۲-
عیب۳-
علت۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت۴-
رفع عیب۴-
عیب۵-
علت۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت۶-
رفع عیب۶-
عیب
۷-
علت۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت۸-
رفع عیب۸ -
عیب
۹-
علت۹-
رفع عیب ۹-
عیب۱۰-
علت ۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
علت۱۱-
رفع عیب۱۱-

سرویس و تعمیر بخاری گازسوز
ساختمان و اجزاء بخاری گازسوز:
توصیه های ایمنی در مورد نصب بخاری گاز سوز :
عیب یابی و تعمیر بخاری گازسوز:
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب ۱-
عیب۲-
علت۲-
رفع عیب۲-
عیب ۳-
علت۳-
رفع عیب ۳-
عیب۴-
علت۴-
رفع عیب ۴-
عیب ۵-
علت۵-
رفع عیب ۵-
عیب ۶-
علت۶-
رفع عیب ۶-
عیب۷-
علت۷-
رفع عیب ۷-
عیب۸-
علت ۸-
رفع عیب ۸-
عیب۹-
علت ۹-
رفع عیب ۹-
عیب ۱۰-
علت
۱۰-
رفع عیب ۱۰ –
عیب ۱۱-
علت ۱۱-
رفع عیب ۱۱-
عیب ۱۲-
علت ۱۲-
رفع عیب ۱۲-
عیب ۱۳-
علت ۱۳ –
رفع عیب ۱۳-
عیب ۱۴-
علت ۱۴-
رفع عیب ۱۴-
عیب ۱۵-
علت ۱۵-
عیب ۱۵-
رفع
عیب ۱۶-
علت ۱۶-
رفع عیب ۱۶-
عیب ۱۷-
علت ۱۷-
رفع عیب ۱۷-
عیب ۱۸-
علت ۱۸-
رفع عیب ۱۸-

سرویس و تعمیر بخاری برقی
اجزای بخاری برقی
انواع المنت ها عبارتند از:
مدار الکتریکی بخاری برقی
سرویس ونگهداری بخاری برقی -
عیب یابی وتعمیر بخاری برقی -
عیب ۱ –
علت ۱ –
رفع عیب ۱
عیب ۲-
علت ۲ –
رفع عیب ۲ –
عیب ۳-
علت ۳-
رفع عیب ۳-
عیب ۴-
علت ۴-
رفع عیب ۴-
عیب ۵ –
علت ۵ –
رفع عیب ۵
عیب ۶ –
علت ۶-
رفع عیب ۶ –
عیب ۷ –
علت ۷ –
عیب ۸
علت ۸
رفع عیب ۸ –تعمیر و نگهداری آسیاب برقی (مولینکس)
اجزاء ساختمان محفظه موتور:
انواع مدار های الکتریکی مولینکس ها:
سرویس و نگهداری آسیاب برقی :
عیب یابی و تعمیر آسیاب برقی:
عیب۱-
علت۱-
رفع عیب۱-
عیب۲-
علت ۲-
رفع عیب۲-
علت۳-
رفع عیب۳-
عیب۴-
علت۴-
رفع عیب۴-
عیب۵-
علت ۵-
رفع عیب۵-
عیب۶-
علت۶-
رفع عیب۶-
عیب۷-
علت ۷-
رفع عیب۷-
عیب۸-
علت۸-
رفع عیب۸-
عیب
۹-
علت۹-
رفع عیب۹-
عیب۱۰-
علت
۱۰-
رفع عیب۱۰-
عیب۱۱-
علت۱۱-
رفع عیب۱۱-
عیب۱۲-
علت ۱۲-
رفع عیب
۱۲-
عیب۱۳-
علت۱۳-
رفع عیب۱۳-
عیب
۱۴-
علت۱۴-
رفع عیب۱۴-
عیب۱۵-
علت۱۵-
رفع عیب۱۵-
عیب۱۶-
علت۱۶-
رفع عیب۱۶-
عیب۱۷-
علت ۱۷-
رفع عیب۱۷-
عیب۱۸-
علت۱۸-
رفع عیب۱۸-
عیب۱۹-
عل۱۹-
رفع عیب ۱۹-
عیب۲۰-
علت ۲۰-
رفع عیب۲۰-
عیب۲۱-
علت ۲۱-
رفع عیب۲۱-
عیب۲۲-
علت۲۲-
رفع عیب۲۲-
عیب۲۳-
علت ۲۳-
رفع عیب۲۳-


تعمیر و نگهداری سبزی خرد کن
انواع سبزی خردکن
روش راه اندازی سبزی خردکن جدید
مشخصات فنی یک نوع الکتروموتور سبزی خردکن
مشخصات فنی یک نوع سبزی خردکن
نحوه باز کردن دستگاه
مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
مرحله ۵
مرحله ۶
مرحله ۷
مرحله ۸
جدول عیب یابی
راهنمای تصویری تعمیر سبزی خرد کن
مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
مرحله ۵
مرحله ۶
مرحله ۷
مرحله ۸
مرحله ۹
مرحله ۱۰
مرحله ۱۱
مرحله ۱۲
مرحله ۱۳
مرحله ۱۴
روش صحیح تیز کردن تیغه ی سبزی خردکنسرويس و تعمير كولر گازي
ساختمان کولر گازي:
الف-اجزاء الکتريکي
ب - اجزاء مکانيکي-
مدار الکتريکي چند نوع کولر گازي -
سرما سازى در کولر گازي -
عيب يابي و تعمير کولر گازي:
عيب1-
علت 1-
رفع عيب1-
عيب2-
علت2-
رفع عيب2-
عيب3-
علت3-
رفع عيب3-
عيب4-
علت4-
رفع عيب4-
عيب5-
علت5-
رفع عيب5-
عيب6-
علت6-
رفع عيب6-
عيب7-
علت7-
رفع عيب7-
عيب8-
علت8-
رفع عيب8
عيب9-
علت9
رفع عيب9-
عيب10
علت10-
رفع عيب10-
عيب11-
علت 11-
رفع عيب 11-
عيب12-
علت 12-
رفع عيب12-
عيب13-
علت13
رفع عيب13-
عيب14-
رفع عيب14-
عيب15-
علت15-
رفع عيب15-
عيب16-
علت16-
رفع عيب16
عيب17-
علت17-
رفع عيب17-
عيب18-
رفع عيب18
رفع عيب19-
عيب19
عيب20-
رفع عيب20
عيب21-
رفع عيب21
عيب22-
رفع عيب22-سرويس و تعمير يخچال

اجزاء تشكيل دهنده يخچال:
اجزا، مكانيكي-
1- كمپرسور:
-كندانسور(رادياتور خنك كننده):
2
3- فيلتر يا دراير
4- اواپريتور (محفظه توليد يخ ):
5- كاپيلاري تيوب(لوله مويي
اجزاء الكتريكي يخچال-
1-موتور الكتريكي:
2-ترموستات(اتومات):
3- رله استارت يا رله راه انداز موتور
4- اورلود يا محافظ جريان دريافتي موتور:
5-دوشاخه،سيم هاي رابط،لامپ ، سرپيچ و كليد معكوس لامپ .
گاز هاي مورد استفاده در يخچال سازي (گاز هاي مبرد - سرما زا ).
چگونگي توليد سرما در يخچال:
مدار الكتريكي يخچال:
عيب يابي و تعمير يخچال :
عيب1-
علت1
رفع عيب1
عيب 2-
علت 2-
رفع عيب 2-
عيب3-
لت 3-
رفع عيب 3-
عيب4-
علت4-
رفع عيب4-
عيب5-
علت5-
رفع عيب 5-
عيب6-
علت6-
رفع عيب6-
عيب7-
علت7-
رفع عيب7-
عيب8-
علت8-
رفع عيب8-
عيب9-
علت9-
رفع عيب9-
عيب10-
علت 10-
رفع عيب 10-
عيب11-
علت11-
رفع عيب11-
عيب 12-
علت12-
رفع عيب12-
عيب13-
علت13-
رفع عيب 13-
عيب14-
علت 14-
رفع عيب 14-
عيب15
علت15-
رفع عيب15
عيب16-
علت
16
رفع عيب16
عيب17-
علت17-
رفع عيب 17-
عيب 18-
علت 18-
رفع عيب 18-
عيب 19-
علت 19-
رفع عيب 19-
عيب20-
علت 20-
رفع عيب 20-
عيب 21-
علت21-
رفع عيب 21-
عيب22-
علت22
رفع عيب 22-
عيب23
علت 23
رفع عيب 23-
عيب 24-
علت 24-
رفع عيب 24
عيب 25-
علت25-
رفع عيب 25-
عيب 26-
علت 26-
رفع عيب 26-
عيب 27-
علت 27-
رفع عيب 27-
عيب 28-
علت 28-
رفع عيب 28-
عيب29-
علت 29-
رفع عيب 29-
علت30-
رفع عيب30-
علت 31-
عيب
-
31
رفع عيب 31-
عيب 32-
علت 32-
رفع عيب 32-
عيب 33-
علت 33-
رفع عيب 33-
عيب 34-
علت 34-
رفع عيب 34-
عيب35-
علت35-
رفع عيب
35
عيب 36-
علت 36-
رفع عيب 36-
عيب37
علت 37-
رفع عيب 37-سرویس تعمیر پلوپز برقی
ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز
نکات ایمنی
روش باز کردن دسته ی در پلوپز - آرام پز
مرحله ۱
مرحله ۲
روش باز کردن دسته های پلوپز
مرحله ۳
مرحله ۴
روش باز کردن پایه ها و صفحه ته پلوپز
مرحله ۵
مرحله ۶
روش باز کردن ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت پلوپز
مرحله ۷
مرحله ۸
مرحله ۹
مرحله ۱۰
مرحله ۱۱
مرحله ۱۲
روش باز کردن صفحه المنت
مرحله ۱۳
مرحله ۱۴
مرحله ۱۵
مرحله ۱۶
روش بازکردن دو یا سه شاخه ی مخصوص دستگاه
مرحله ۱۷
مرحله ۱۸
روش باز کردن قاب نگهدارنده ی کلید پلوپز
مرحله ۱۹
مرحله ۲۰
روش باز کردن چراغ نشان دهنده
مرحله ۲۱
توجه

جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی پلوپز برقیسرویس و تعمیر دستگاه سرخ کن
انواع سرخ کن برقی
روش کار با سرخ کن برقی و انتخاب درجه حرارت
طریقه ی پُر کردن و تخلیه روغن
طریقه انتخاب درجه ی حرارت پخت
روش تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ی بو
انواع فیلتر جذب کننده ی بو و چربی
انواع المنت های سرخ کن برقی
انواع مخزن روغن و سبد سرخ کن
انواع ترموستات
مدار الکتریکی سرخ کن با دیگ چدنی قابل انتقال و شست و شو
طرز کار:
مدار الکتریکی سرخ کن با دو حرارت مختلف ثابت
مدار الکتریکی سرخ کن با المنت قابل جدا شدن
طرز کار:
حفاظت و ایمنی در سرخ کن برقی
روش باز کردن سرخ کن برقی
جدول عیب یابی سرخ کن برقی

تعمیر و سرویس سماور برقی
سماور برقی که انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل کرده وباعث بجوش آمدن آب می گردد به منظور جلوگیری از خطرات سماورهای ذغالی ونفتی به بازار عرضه شده است.

ساختمان سماور برقی :
۱- بدنه (مخزن) و در پوش ۲- پایه و دسته ها ۳- المنت ۴- عایق مخصوص المنت ۵- لوله های عایق نسوز (وارنیش) ۶- ترمینال چینی ۷- ترموستات (اتو ماتیک ) ۸- لامپ نشان دهنده ۹- کابل رابط ودوشاخه ۱۰- مقوا ونخ نسوز ۱۱- فیوز

المنت ها :
الف- المنت های آبی (حلزونی ) -این المنت ها مستقیما”درون آب سماور قرار می گیرد.جنس آن از کروم آلومینیوم یا کرم نیکل می باشد که درون پودر چینی قرار گرفته. وبر روی مجمع آن ها روکش فلزی کشیده شده است وبدین ترتیب المنت از بدنه فلزیش عایق شده است تذکر :هنگام تعمیر اگر المنت آبی در آزمایش با لامپ سری ، المنت با بدنه فلزی راه داشته باشد به هیچ وجه نباید بکار برده شود زیرا باعث اتصال بدنه وایجاد برق گرفتگی می شود.
ب – المنت های فنری- این المنت ها در آب قار ندارند بلکه در محفظه ای بنام تنوره در ته مخزن قرار دارند. عایق این المنت ها از مهره های چینی می باشد. این المنت ها با توان نامی ۱۰۰۰ وات تولید شده وبرای جازدن آن ها درون تنوره ابتدا باید المنت را به اندازه کافی ازدو طرف کشیده تاحلقه های فنری آن از یکدیگر تاحدودی فاصله بگیرد پس از آن المنت رااز درون عایق ها عبور داده و درون تنوره قرار می دهیم.
ترمینال چینی- چون ترمینال چینی از استحکام حرارتی کافی برخور دار است بتوسط آن می توان اتصالات مطمئن وعایق از بدنه ایجاد کرد .
وارنیش نسوز – لوله هایی از جنس الیاف نسوز می باشد که برای جلوگیری از گرم شدن سیم های روپوش دار واتصال بدنه آن ها ،سیم ها را از داخل آن ها عبور می دهند.
ترموستات – که به کلید های بی متال نیز معروفند وظیفه تنظیم خود کار درجه حرارت آب را بعهده دارد واز قسمت های زیر تشکیل شده است.

اصول کار ترموستات بدین گونه است که در اثر حرارت المنت، تیغه ای از ترموستات که نسبت به حرارت حساسیت بیشتری دارد منبسط شده وچون دو تیغه از یک طرف به همدیگر متصلند باعث خمیده شدن آن ها می شود وارتباط کنتاک ها قطع می گردد. وبا قطع برق درجه حرارت پایین آمده وبی متال به حالت اولیه بر گشته وتوسط کشش یک صفحه فنری ارتباط دو باره برقرار می شود واین عمل تکرار می گردد. با چرخاندن محور تنظیم (ولوم ) اهرم چینی به صفحه حساس فشار وارد نموده ومی توان زمان روشن و خاموش بودن ودر حقیقت درجه آب را به دلخواه تنظیم کرد.
لامپ خبر (پیلوت یا نشان دهنده )- با برق ۲۲۰ ولت کار می کند وکار کرد سماور را مشخص می کند.
فیوز – که بصورت سری در مدار فاز قرار می گیرد در صورت بروز اتصالی عمل کرده وباعث قطع برق می شود .
مقوا ونخ نسوز – در سماور هایی که المنت فنری دارندبه جهت آنکه حرارت تنوره به سیم بندی وکفی سماور آسب نرساند وهمچنین تشعشع حرارت بیش از حد ،عمل صحیح ترمستات را مختل نسازد از این عایق ها استفاده می شود معمولا”پس از پیچیدن ریسه المنت فنری با مهره های عایق بدور تنوره فضای اضافی را با نخ نسوز پر نموده ودر پایان قبل از سوار نمودن پایه بر روی بدنه ،بین آن ها مقوای نسوز را قرار می دهیم. اگر این عایق ها از جنس مرغوب انتخاب شده باشند می توان گفت حرارت تنوره به قسمت های زیرین سماور غیر قابل نفوز است.
نقشه مدار الکتریکی سماور برقی-

سرویس و نگهداری سماور -
۱- هر گز قسمت های الکتریکی سماور را به منظور شست وشو داخل آب نکنید.
۲- سماور را تا حد مجاز تعین شده آب نمایید نه بیشتر.
۳- هر گز سماور را بدون آب روشن نکنید.
۴- سیم رابط گره خورده را صاف نموده وهنگام تعویض از سیم های رابط با لایه پارچه ای استفاده نمایید.
۵- برای از بین بردن رسوبات مخزن از چاقو و وسایل نوک تیز استفاده نکرده وبرای از بین بردن آن ها از سرکه یا جوش شیرین استفاده کنید.پس از به جوش آمدن آب سماور مقداری سرکه یا جوش شیرین درون آن ریخته تاچند دقیقه همراه آب بجوشد سپس آب را تخلیه کرده وبا قاشق رسوب نرم شده را بتراشید.عیب یابی و تعمیر سماور-
عیب۱- سماور روشن نمی شود.
علت۱- پریز برق ندارد.
رفع عیب۱- بکمک قسمت ولتاژ آوامتر پریز را تست نموده ودر صورت نبودن ولتاژ مشکل بررسی وبر طرف می شود.
عیب۲- سماور روشن نمی شود.
علت۲- دوشاخه وسیم رابط معیوب است.
رفع عیب۲- ورودی های ترمینال را به یکدیگر متصل ورابط های اهم متر (۱×R) را به آن ها وصل می کنیم عقربه منحرف شده واهم کمی را نمایان می سازد.در غیر این صورت ابتدا دو شاخه وسپس کابل بررسی می شود تا مشکل برطرف شود.
عیب۳- سماور روشن نمی شود.
علت۳- اتصالات داخلی سماور معیوب است.
رفع عیب۳- بسیار اتفاق افتاده است که بر اثر حرارت تنوره ،سیم های داخل پایه می سوزد وبه این ترتیب مدار کاملا” قطع می شود.قبل از تجدید سیم بندی داخل سماور لازم است عایق های حرارتی زیر تنوره نیز تعویض شوند در واقع مشکل عایق های حرارتی ،سبب نفوذ حرارت بیش از حد به قسمت زیرین سماور شده سیم هارا سوزانده است.
عیب۴- سماور روشن نمی شود.
علت ۴- ترموستات خراب است.
رفع عیب ۴- اهم متر را روی رنج (۱×R ) قرار داده وپس از خارج نمودن سماور از برق رابط های اهم متر را به دو پایه ترموستات متصل می کنیم.با قطع و وصل ترموستات می بایست عقربه منحرف شده وبجای خود باز گردد. در غیر این صورت ترموستات معیوب است که در صورت لزوم آن را تعویض نموده ولی در حد امکان سعی می شود تعمیر گردد.
عیب۵- آب داغ شده وکار کرد سماور طبیعی است اما لامپ خبر روشن نمی شود.
علت۵- لامپ سوخته
رفع عیب ۵- سیم های رابط لامپ را از مدار خارج ومستقیما”به برق ۲۲۰ ولت متصل می کنیم در صورت سوخته بودن لامپ آن را تعویض خواهیم کرد.
عیب۶- آب داغ شده وکار کرد سماور طبیعی است اما لامپ خبر روشن نمی شود.
علت ۶- فاز یا نول لامپ قطع است
رفع عیب ۶- سماور را برعکس نموده ودر پوش تحتانی آن را باز می کنیم مدار سماور بالاخص لامپ را کاملا”بررسی ومشکل را برطرف می سازیم.
عیب۷- لامپ روشن می شود اما آب گرم نمی شود.
علت۷- سیم های رابط المنت قطع شده است.
رفع عیب۷- پس از باز نمودن در پوش تحتانی سماور مدار را بررسی نموده وبرای یافتن نقطه پارگی ،در صورت متصل نبودن سماور به برق ،می توانیم از آوامتر استفاده نماییم.نقاط پاره شده را به یکدیگر متصل .....
.
.
.
.
.


خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 4,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 4,105 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر