بررسی نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران

200,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران
 • کد فایل: 5630
 • قیمت: 200,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 191 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 907 بازدید
 • تعداد صفحات: 90 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  بررسی نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی 120صفحه ایی   -این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودارای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد

  چکیده

  رضایتمندي زناشویی، به مسرّت بخشي زناشويي، سازگاري و تفاهم زناشويي اطلاق می‌شود كه به‌طورکلی در زيرمجموعه كيفيت زناشويي قرار می‌گیرد. شناخت‌ها در جریان رابطه زناشویی تأثیرگذار هستند و از طرفی این شناخت­ها تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی قرار دارد. با توجه به اهمیت زندگی زناشویی در جامعه در این پژوهش، نقش عضویت در شبکه‌های مجازی و افکار خودآیند منفی در رضایت زناشویی پرستاران بیمارستان 22 بهمن نیشابور مورد بررسی قرار گرفت.

  پژوهش حاضر ازنظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری طبق محاسبه از طریق فرمول کوکران 113 نفر بوداند که با توجه به ریزش احتمالی برخی از نمونه‌ها تعداد 120 نفر در نظر گرفته شده است. حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری به صورت چندمرحله­ای بوده است. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های میزان رضایت زناشویی السن  (2003)؛ پرسشنامه افکار خودآیند منفی هولون و کندال (1980) و پرسشنامه فضای مجازی استفاده شد.

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین عضویت در شبکه‌های مجازی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود ندارد، بین عضویت در شبکه‌های مجازی با افکار خود آیند منفی رابطه معنی­داری وجود دارد، همچنین بین افکار خود آیند منفی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود ندارد.

  کلیدواژه­ ها: رضایتمندي زناشویی، شبکه‌های مجازی، افکار خودآیند منفی، پرستاران


  منابع

  ابراهیمی فر، طاهره و یعقوبی فر، حامد (1393). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی. فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، 7 (1)، 94- 69.

  اسلامی، مروارید (1392). بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه تهران.

  اکبری، ابوالقاسم و اکبری، مینا (1390). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات رشد و توسعه.

  آگاه، لیلا؛ جان بزرگی، مسعود و غفاری، عذرا (1392). اثربخشی مداخله شناختی رفتاري گروهی، بر افزایش رضامندي زناشویی زنان داراي تعارض زناشویی (با مقیاس اسلامی). روان‌شناسی و دین، 7 (2)، 80- 61.

  آلبوغبیش، محمد. رشیدی فر، علی امین. (1393). مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، اولین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم تربیتی.

  بیاضی، محمد حسین؛ گوهری، زکیه؛ حجت، سید کاوه و بهراد، آرمان (1392). رابطه بین طرحواره­هاي هیجانی با میزان اضطراب و افسردگی و سبک­هاي مقابله با استرس در بیماران کرونري قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5، 1098- 1091.

  پورحسین، رضا (1389). کاهش علائم افسردگی با استفاده از روش مرور خود. تهران: انتشارات لکلک.

  تجریشی، معصومه؛ پهلوان نشان، سحر و نجفی فرد، طاهره (1393). رابطه­ی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، 14 (53)، 194- 179.

  ثنایی، محمدباقر (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

  حسینی کامکار، الناز؛ سلیمانی، علی اکبر؛ مهدویان، علیرضا؛ جاویدی، نصیرالدین و نجفی، مریم (1393). اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری زناشویی. مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا....

  حیدری، محمود و حسین پور، سوسن (1385). تأثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران. خانواده پژوهی، 2 (8)، 78- 65.

  خدامرادی، طاهره؛ سعادت، فرحناز و خدامرادی، طیبه (1393). بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش‌های خانواده. فرهنگ ایلام، 15 (44 و 45)، 168- 155.

  ربیعی، علی؛ محمد زاده یزد، فرشته (1392). آسیب‌های فضای مجازی، بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان. نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی. 2 (6)، 43-60.

  رضایی، توران؛ لطیفی، زهره (1394). بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی بر هویت‌یابی و انگیزش تحصیلی دردانش آموزان دبیرستانی شهر دهلران. همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری.

  شفیعی‌نیا، اعظم و حسینیان، سیمین (1386). بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با روش شناختي رفتاري بر تعارضات زناشويي. پژوهش‌های تربيتي و روان‌شناختی دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان، 2 (8)، 22- 1.

  عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391). شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1 (2)، 176- 155.

  فاتحی‌زاده، مریم و احمدي، سید احمد (1387). ارتباط میان الگوهاي برقراري ارتباط و رضایتمندي زناشویی زوجین در دانشگاه اصفهان. پژوهش‌های خانواده، 3 (2)، 120- 110.

  کلوری، فرشته (1392). رابطه فعالیت سیستم‌های مغزي- رفتاري با بخشش و رضایت زناشویی زوجین. روانشناسی معاصر، 8 (2)، 26- 17.

  نادری، فرح؛ حیدری، علیرضا و مالکی، زینب (1390). رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز. زن و فرهنگ، 47-29.

  واقعی، یدا...؛ میری، محمدرضا و قاسم پور، ملیحه (1388). بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 16 (4)، 50- 43.

  ویتوز، روگر و گودفروی، کریستین (1394). قدرت کنترل ذهن و تفکر. (ترجمه زهرا طهوری). قم: انتشارات پدیده دانش.

   

  Beck, J.S. (2011). Cognitive therapy: basics and beyond (2nd ed). Guilford press.

  Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. New York: LyleStuart.

  Elquist M (2004). Martial satisfaction and quality in work/family responsibilities in dual-earner shift worker. Journal of Family Economics Association; 19: 70-84.

  Kirschner PA, Karpinski AC. Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior. 2010; 26(6):1237-45.

  Madathil. J,& Benshoff, J. (2008). Importance of marital characteristics and marital satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The Family Journal. online. The family journal. 3, 222-230.

  Nobre, P. J, & Pinto-Gouveia, J. (2006a). Dysfunctional sexual beliefs as vulnerability factors to sexual dysfunction. Journal of Sex Research, 43, 68–75

  Siffert, A, & Schwarz, B. (2010). Spouses' demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships. 28(2) 262–277.

  Vanderbleek L, Robinson E H, Casado Kehoe M. The relationship between play and couple satisfaction and stability. The Family Journal 2011; 19(2): 132-139.

   


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 200,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 191 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر