بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسایت و خریدهای اینترنتی

4,400 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسایت و خریدهای اینترنتی
 • کد فایل: 5593
 • قیمت: 4,400 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 578 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1156 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  «فهرست مطالب»
  عنوان صفحه
  فصل اول كليات تحقيق ..........................................................................
  تقدیم به ... أ
  تشکر و قدردانی ب
  چکیده ت
  مقدمه 1
  1- 1بيان مسئله 2
  1- 2ضرورت و اهميت پژوهش 3
  1- 3 بیان فرضیات 4
  1- 4 اهداف تحقيق 6
  1- 5 سؤالات تحقيق 6
  1- 6 قلمرو پژوهش 6
  1 -7 تعريف عملياتي واژگان 7
  فصل دوم: مباني نظري تحقيق .................................................................
  مقدمه 9
  2-1 اينترنت 9
  2-2 خريد 11
  2-3 كالا 11
  2-4 وبسايت 12
  2-5 خريد اينترنتي 13
  2-6 تئوری و مفهوم رنگ ها وکاربردآن درطراحی سایت 13
  2-7 صفحه آرايي وهدف از انجام آن 15
  2-8 تعریف تصویرسازی 15
  2-8-1 اهداف تصویرسازی 15
  2-8-2طبقه بندی انواع تصویرسازی 16
  2-9ويژگي هاي وبسايت ها 17
  2-10 رضايت 17
  2-11 اعتماد 20
  2-12 وفاداري 22
  2-13 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان و شركت ها 25
  2-13-1 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان 25
  2-13-2 مزاياي خريد اينترنتي براي شركت ها 26
  2-14 بیشینه تحقیق 28
  2-14-1 پژوهش های داخلی 29
  2-14-2 پژوهش های خارجی 31
  فصل سوم: روش تحقیق .........................................................................
  مقدمه 33
  3- 1روش تحقيق 33
  3-2 جامعه آماري 33
  3-3 روش نمونه گيري 34
  3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات 34
  3-5پایایی وروایی ابزار سنجش 36
  3-6 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری 36
  فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري داده ها ....................................................
  مقدمه 37
  4-1 آمار توصیفی سؤالات دموگرافيك 37
  4-2 آمار استنباطی سؤالات پرسشنامه 41
  4-3 اولويت بندي متغيرها 45
  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات ...........................................................
  مقدمه 46
  5-1 نتيجه گيري 46
  5-2پيشنهادات 47
  الف- پيشنهادات كاربردي 47
  ب- پيشنهادات پژوهشي 49
  منابع فارسی 50
  منابع اینترنتی 50
  منابع بیشینه تحقیق 52
  پيوست ها 53
  الف) پرسشنامه 54
  جدول مورگان 56

  «فهرست جداول»
  صفحه عنوان
  21 جدول1- 2: تعاريف متخصصين علوم تجاري از اعتماد
  35 جدول شماره 1-3: پرسشنامه تحقیق
  38 جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت
  39 جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن
  40 جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات
  41 جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل
  42 جدول شماره5-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای امنیت وب سایت و نگرش و اعتماد خریداران
  43 جدول شماره6-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای تکمیل سفارش بر نگرش و رضایت خریداران
  43 جدول شماره7-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای صفحه آرایی و تركیب تصاویر بر نگرش واعتماد خریداران
  44 جدول شماره8-4: نتایج آزمون همبستگی بین رنگ و تصویر زمینه ی وب سایت بر نگرش و وفاداری خریداران
  45 جدول9-4: رتبه بندي عوامل مؤثر براساس ضريب همبستگي پيرسون

  «فهرست نمودارها»
  عنوان صفحه
  نمودار شماره 1-4: توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 38
  نمودار شماره 2-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن 39
  نمودار شماره 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات 40
  نمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل 41
  چکیده
  نقش عوامل فنی وب سايت در اقتصاد امروز كه به صورت جهاني و ديجيتالي در آمده، توجه قابل ملاحظه اي را به خود جلب كرده است. شركت های امروزی كاملاً با تمام عناصر كسب وکار آميخته شده اند كه از آن جمله، عناصر وبسايت ها مي باشند، فعاليت ها در اين زمينه به خاطر آن است كه شبكه اينترنتیک فرصت مناسبی را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند هدف ازاین تحقیق این است که چطور وبسایت ها به تقویت پیام یک برند کمک می کنند بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح می دهد و همچنین شرکتهارا در برنامه ریزی بازاریابی برای پیشرفت و موفقیت در استراتژی های برند گذاری بر مبنای اینترنت یاری می رساند.
  یکی از عوامل مهم در پیشبرد این اهداف، طراحی وب سایت های تجاری می باشد که نقش بسزایی در ایجاد رضایت، اعتماد وفاداری مشتریان،خریدهای اینترنتی و ... دارد. از این رو طراحی وب سایت با کیفیت بالا، اساس موفقیت کار شرکت ها و برند ها محسوب می شود به همین منظور در این مبحث سعی شده تا با شناخت کامل نسبت به عوامل خرید اینترنتی و طراحی وب سایت و موانع پیش رو، خرید اینترنتی مورد مطالعه قرار گیرد.  مقدمه:
  خريد اينترنتي مبتنی بر اینترنت است،این امکان را به مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند. باید خاطرنشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست،بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است. از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاههای اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پست است و مصرف کننده نمی تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد.بعلاوه، ویژگیهایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارشها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است (سعيد نيا و بني اسدي،2007).
  با توجه به مطالب گفته شده هدف اصلي در اين فصل بيان كليات در رابطه با بررسي خريد اينترنتي در سطح شهرستان بهشهر است،كه در اين راستا چهار چوب ساختار فصل اول مشتمل بر بيان مسئله تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، بيان فرضيات تحقيق، اهداف تحقيق و تعاريف عمليات واژگان تحقيق مي باشد.
  1-1بيان مسئله:
  تجارت الکترونیک چیست؟
  چشم اندازی به تجارت الکترونیک
  رسالت تجارت الکترونیک چیست؟
  اهداف تجارت الکترونیک چگونه است؟
  استراتژی تجارت الکترونیک چیست؟
  دسترسی به تجارت الکترونیک چگونه است؟
  آینده تجارت الکترونیک چیست؟
  خرید اینترنتی چیست؟
  چگونه می توان مشتریان را به خرید اینترنتی تشویق کرد؟
  مزایای خرید اینترنتی چیست؟
  معایب خرید اینترنتی چیست؟
  1-2 ضرورت و اهميت پژوهش:
  اما امروزه اینترنت با تغییرات گستردهای روبهرو شده بهطوری که استفاده از اینترنت برای انجام امور رفاهی و خرید مایحتاج نیز افزایش یافته است و پیشبینی میشود که در آینده کلیه امور جاری زندگی از تجارت تا روابط اجتماعی از طریق اینترنت امکانپذیر خواهد شد. تجارت الکترونیک و داد و ستد اینترنتی نیز رو به افزایش است و اگر شرکتی بخواهد از این روند منتفع شود باید تکنیکهای بازاریابی متناسب با اینترنت را توسعه دهد. هر آنچه که ما از بازاریابی در اینترنت میدانیم حاصل تجربیاتی است که طی چند سال اخیر بهدست آمده. یکی از این تجربیات کاربرد مفهوم بازاریابی و مشترییابی در بازاریابی اینترنتی است که بر اهمیت رضایت مشتری تأکید دارد.هدف نخست از توسعه بازاریابی، تعریف بازار هدف است. بهطوری که یکی از ویژگیهای اساسی بازار هدف درباره بازاریابی اینترنتی ، مربوط به افرادی میشود که به اینترنت متصل هستند و فعالیت تجاری میکنند و مثلاً خانوادهها میخواهند نیاز خانوادهها را از طریق خرید کالا از فروشگاه اینترنتی انجام دهند.
  تمرکز اصلی بازار هدف روی افرادی است که از خانه به اینترنت متصل میشوند. میزان استفاده کننده از اینترنت نشان میدهد که آنها غالباً جوان و دارای تحصیلات و درآمد متوسط به بالا هستند و اطلاعات مربوط به محصولات را از یکدیگر و یا مجلات مختلف دریافت میکنند.استفاده کنندگان اینترنت را میتوان به دو دسته جستجوگر وخریداران تقسیم کرد. اغلب جستجوگران از اینترنت برای تفریح استفاده میکنند بهطوری که آنها وبسایتها را جستجو میکنند و از سایتی به سایت دیگر میروند و تا زمانی که سایت سرگرم کننده مهیجی را نیابند، اینترنت را رها نمیکنند. خریداران نیز اینترنت را برای یک هدف روشن یعنی جمعآوری اطلاعات درباره موضوع مورد علاقه خود، تصمیمهای خرید یا انجام معامله مورد استفاده قرار میدهند.


  در حال حاضر یکی از بیشترین موارد استفاده ازاینترنت در بازاریابی، مبادلات شرکت با شرکت است و خرید کالا و خدمات توسط مصرفکنندگان، یکی دیگر از موارد مورد استفاده از اینترنت است و به نظر میرسد که به تدریج خرید خانوارها از فروشگاهها نیز افزایش یابد و اینترنت به ابزاری مؤثر در خرید مایحتاج خانواده تبدیل شود.
  در دنياي امروز بايستي از بازارهاي بالغ و به حد کمال رسيده اي سخن گفت که ويژگيهاي متفاوتي نسبت به گذشته دارند و از مهمترين ويژگيهاي آنها مي توان به مهارت و قدرت مشتري و کاهش تأثير تبليغات بر وي اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهاي صنعتي و مصرفي با مشترياني مواجه اند که تقاضاهاي نامحدودي دارند اما کمتر تحت تأثير ابزار هاي سنتي بازاريابي قرار مي گيرند. از سوی ديگر محصولات بازار از ديد مشتري تفاوت زيادي با يکديگر ندارند چنانکه نام تجاري محصول موردنظر مشتري در دسترس وي نباشد به راحتي «برند» ديگري را جايگزين آن مي کند و اين نشان دهنده کاهش وفاداري مشتريان است. رقابت قيمتي نيز معني سابق را از دست داده است و سازمانهاي بازارگرا و مشتري مدار به جاي رقابت بر سر قيمت به حفظ و ارتقاي وفاداري مشتري به عنوان ابزاري جديد در بازاريابي مي انديشند (نايب زاده،2006).

  1-3 بيان فرضيات:
  بر اساس ديدگاه مشتريان سه ويژگي براي وب سايت هاي اينترنتي شناسايي شده كه عبارت اند از: كيفيت اطلاعات، امنيت اطلاعات ، كيفيت ارتباطات ، شاخص هاي مرتبط با اين ويژگي به پنج بخش مجزا تقسيم گرديده اند كه هر يك از آنها به شرح زير توضيح داده شده اند:

  مدل مفهومي تحقيق: منبع (سلطان زاده،جوانمرد،1388،ص241)  فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشد:
  1-3-1 بين امنيت وب سايت و نگرش مثبت و اعتماد خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر يك رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  1-3-2 بين تكميل سفارش در وب سايت و نگرش مثبت و رضايت خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر يك رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  1-3-3 بين صفحه آرايي و ترکيب تصاوير وب سايت و نگرش مثبت و اعتماد خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر يك رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  1-3-4 بين رنگ و تصوير زمينه وب سايت و نگرش مثبت و وفاداري خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر يك رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  1- 4 اهداف تحقيق :
  هدف از انجام اين تحقيق تعيين تأثير ويژگي هاي وب سايت ها بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان از خريد اينترنتي در شهرستان بهشهر است.و همچنين بر اساس نتايج بدست آمده ارائه پيشنهادات و راهكارها به سازمان هايي كه به فروش اينترنتي محصولات خود علاقمند هستند يا مشغول فروش محصولات خود از طريق اينترنت مي باشند.

  1- 5 سؤالات تحقيق به شرح زير مي باشد:
  1-5-1آيا امنيت وب سايت بر نگرش مثبت و اعتماد خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر تأثير مثبت دارد؟
  1-5-2آيا تكميل سفارش در وب سايت بر نگرش مثبت و رضايت خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر تأثير مثبت دارد؟
  1-5-3 آيا صفحه آرايي و ترکيب تصاوير وب سايت بر نگرش مثبت و اعتماد خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر تأثير مثبت دارد؟
  1-5-4 آيا رنگ وتصوير زمينه وب سايت بر نگرش مثبت و وفاداري خريداران اينترنتي شهرستان بهشهر تأثير مثبت دارد؟

  1- 6 قلمرو پژوهش
  1-6-1قلمرو موضوعی:این تحقیق از نظرموضوعی جزء تحقیقات بازار یابی محسوب می شود وبه بررسی خرید اینترنت می پردازد.
  1-6-2 قلمرو زمانی:با توجه به این که انجام هرتحقیق به یک محدوده زمانی نیازمند است، محدوده زمانی این تحقیق از مهر92 تا اواخر دی ماه 92 می باشد.
  1-6-3 قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق کلیه استفاده کنندگان از اینترنت درشهرستان بهشهر میباشند که جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند.
  1-7 تعاريف واژگان عملياتي:
  1-7-1 امنيت : امنيت عامل كليدي جهت اعتماد مشتري است، جملات و عبارات در وب سايت نشان دهنده سياست سازمان در رابطه به حفظ حريم مشتريان و نيز استفاده از شركت هاي ثالث قابل اعتماد در كاهش نگراني هاي مشتري در اين راستا است. چرا كه مشتريان همواره از ارائه اطلاعات مالي و محرمانه خود بر روي اينترنت ابراز نگراني مي كنند ، جهت رفع اين مشكل ، سازمان ها ميتوانند با شفاف سازي سايت ها و توانايي هاي خود باعث افزايش اعتماد مشتريان گردد .
  1-7-2 رنگ وب سايت : تا آنجا كه ممكن است مي بايست در صفحه زمينه از رنگ هاي روشن ، همراه با رنگ هاي اصلي همچون قرمز، پرتغالي و سبز ، زرشكي ، آبي و صورتي با زرق و برق و درخشندگي زياد استفاده شود، تحقيقات نشان داده كه رنگ صفحه زمينه بر روي ياد آوري از برند به طور مشكوكي تأثير دارد. اما رنگ قالب و فهرست ها در بسياري از شركت هاي مشهور دنيا همچون مك دونالد، رنگ هاي میباشد البته بايد به تفاوت رنگ ها، براي محصولات، خدمات و مشتريان متفاوت توجه شود مثلاًًدر محصولات و خدمات كه مخصوص بچه ها مي باشد، تركيبي از رنگ هاي پرزرق و برق استفاده شود .
  1-7-3 تصوير زمينه : بررسي ها نشان داده كه تصوير زمينه نيز به طور برجسته اي مي تواند نشان دهنده خصوصيات و ويژگي هاي شركت و محصولات آن باشد.

  1-7-4تكميل سفارش : تكميل سفارش بخش اساسي هر وب سايت داراي قابليت انجام تراكنش مي باشد. اطمينان از نحوه تكميل سفارش مشتري و قابليت پيگيري دريافت كالا خريداري شده از ويژگي هاي مهمي است. كه بخصوص در خرده فروشان اينترنتي لازم است.
  1-7-5 صفحه آرايي و تركيب تصاوير : طرح كلي وب سايت نيز مي تواند به عنوان يك نماد وعامل اثر گذار بر روي ادراك مشتري، استفاده شود. علاوه بر راحتي دستيابي به صفحه مورد نظر بر پايه ساختار خوش طرح جذابيت هاي ظاهري وب سايت نيز در جلب اعتماد مشتري تأثير بسزايي دارند. تحقيقات نشان داده كه شكل تصاوير، گرافيك ها، دكمه ها، شكل منوها و سازگاري قالب حروف با تصاوير در ادراك مشتريان تأثير داشته و اين طرح بندي كلي مي تواند يك احساس كلي را به مشتريان منتقل كند.

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 4,400 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 578 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر