تحقیق درباره نقاط قوت و ضعف طرح توصیفی در آموزش ابتدایی

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره نقاط قوت و ضعف طرح توصیفی در آموزش ابتدایی
 • کد فایل: 5570
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 293 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1418 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 95 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  تقدیر و تشکر:
  چكيده :


  فصل اول
  کلیات ارزشیابی توصیفی

  مقدمه
  مختصات طرح ارزشیابی توصیفی
  • تأکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تأکید بر محتوای کتابها
  محور اول : تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی
  محور دوم : تغییر مقیاس فاصله‌ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی (در حد انتظار،
  نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر)
  محور سوم: تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
  محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه
  محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان
  نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی
  الف- استانداردهای اخلاقی وقانونی.
  ب- سودبخشی سنجش.
  پ- استانداردهای قابلیت اجرا.
  ت- استانداردهای دقت و صحت.
  بحث و نتیجه گیری

  فصل دوم
  نقاط قوت و ضعف طرح توصیفی

  مقدمه
  اهداف پژوهش:
  مباني نظري و پيشينه :
  تعريف ارزشيابی
  ارزشيابي توصيفي-كيفي
  اهداف ارزشيابي توصيفي :
  بهبود كيفيت فرآيند ياددهي-يادگيري
  فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف فرهنگ بيست گرايي:
  تأكيد بر اهداف آموزش و پرورش به فرآيند يادگيري:
  افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي –يادگيري:
  فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف حاكميت مطلق امتحانات پاياني
  درتعيين سرنوشت تحصيلي دانش آموز:
  ضرورت ارزشيابي توصيفي:
  اصول ارزشيابي توصيفي:
  ويژگي ارزشيابي كيفي:
  شباهت ها:
  تفاوتها:
  تغيير تأكيد از ارزشيابي پاياني به ارزشيابي تكويني
  تنوع بخشي به ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
  تغيير در ساختار كارنامه
  توجه همه جانبه به تمامي جنبه هاي رشد
  ارزشيابي مستمر
  برخي شيوه هاي ارزشيابي كيفي
  تغيير در مرجع تصميم گيرنده درباره ارتقاء دانش آموزان
  خود ارزشيابي
  فرايند خود ارزشيابي داراي مراحل ذيل مي باشد:
  ارزشيابي باز
  ارزشيابي گروهي(مشاركتي)
  ــ آزمون هاي عملكردي
  الف ) آزمون عملكردي كتبي (paper and pencil performance test)؛
  ب) آزمون شناساييDentification test)) :
  ج) آزمون هاي عملكردي در موقعيت هاي شبيه سازي شده Simulated performance):
  روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در ارزشيابي كيفي
  د)نمونه ي كار work sample)) ؛
  تكليف دانش آموزان
  ساير روشهاي گرد آوري اطلاعات:
  آزمون هاي عملكردي:
  روش هاي نوين ارزشيابي :
  چك ليست ها
  ثبت مشاهدات( واقعه نگاري)
  انواع آزمون هاي عملكردي:
  آزمون كتبي عملكردي :
  آزمون شناسايي:
  انجام عملكرد در موقعيت هاي شبيه سازي شده :
  نمونه كار:
  گزارش پيشرفت تحصيلي
  باز خورد كيفي ( feed back)
  شيوه هاي مختلف اجرايي باز خورد
  نقاط ضعف
  نقاط قوت
  پیشنهادها
  بحث و نتيجه گيري:
  فهرست منابع و مآخذ:  چكيده :
  پژوهش حاضر در دو فصل به منظور بررسي روشهاي سنجش در ارزشيابي كيفي انجام شده است.
  اطلاعات مورد نياز پژوهش از طريق تحقيق كتابخانه اي جمع آوري گرديده است .
  در اين مقاله، ضمن معرفي ارزشيابي توصيفي – كيفي و ضرورت آن ،درباره ي تغييرو تحول هاي ايجاد شده در نظام ارزشيابي توسط اين طرح بحث مي شود.
  همچنين در اين مقاله ، ضمن بيان ويژگي هاي طرح ارزشيابي توصيفي ، به موفقيت هايي كه اجراي اين طرح به همراه داشته است ، اشاره شده است.
  در قسمت پاياني مقاله ، ضمن بيان ابزار و روشهاي سنجش در ارزشيابي توصيفي به معرفي برخي از روشهاي سنجش در امر ارزشيابي توصيفي پرداخته كه از جمله اين موارد مي توان به برگ ثبت مشاهدات، آزمون عملكردي ، پوشه كار، چك ليست و..........اشاره كرد

  كليد واژه ها :ارزشيابي – ارزشيابي پيشرفت تحصيلي –ارزشيابي سنتي –كيفيت – ارزشيابي كيفي (توصيفي)  فصل اول
  کلیات ارزشیابی توصیفی


  مقدمه
  طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد. گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشیابی بوده بلافاصله منتشر گردید(محمد حسن مقنی زاده،1381). اجرای آزمایشی این طرح درچهار سال تحصیلی بعد ادامه داشته است.
  در قسمتی از یادداشت سردبیر ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70-69 بهار و تابستان 1381 آمده است: "... هدف اساسی سنجش و ارزش یابی، ارتقای یادگیری دانش آموزان است.محتوا وچگونگی ارزش یابی درفرایند تدریس، نحوه مطالعه و کیفیت یادگیری دانش آموزان را رقم می زند.اگر معلم بر حفظ کردن مطالب بی ارتباط تاکید کند،دانش آموزان به یادگیری سطحی و طوطی وار روی می آورند...به همین دلیل است که گفته اند:" اگر می خواهید نظام آموزشی را بهبود بخشید،شیوه های سنجش وارزشیابی را اصلاح کنید"..." (حسن پاشا شریفی،1381)
  سوءِ برداشت از این نقل قولِ با منشاء نامعلوم!! می تواند نقطه آغازی بر ایده " بهبود دوره آموزش و پرورش عمومی صرفا از طریق اصلاحِ شیوه های ارزشیابی تحصیلی" در سال های اخیر تلقی گردد.این سوءِ برداشت ربطی به نویسنده مطلب نداشته و در چهارچوب نظریة سازنده گرا ی شناخت گرایان قابل درک است. انتقاد از اعتقاد به چنین اثری برای ارزشیابی بر نظام آموزشی، به معنی نفی اهمیتِ ارزشیابی نیست. اما نویسنده این مقاله همچون نویسنده مقاله" نظام ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان یا ایدئولوژی عملیاتی شده نظام آموزشی"، معتقد است: یکی از موثرترین وکارسازترین مجاری اصلاح نظام آموزش وپرورش تحلیل ونقد نظام ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان درسایه اهداف وآرمان های تصریح شده نظام آموزشی(برنامه درسی) است( محمود مهر محمدی،1382).
  متاسفانه چنین ایده ای در سطح برخی از نخبگانِ تاثیر گزار بر آموزش وپرورش ایران پذیرفته شده است.دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در اواخر آبان1385 گفته اند :" تغییر شیوه های ارزشیابی از شرایط فعلی به شیوه نظام تکمیلی و توصیفی پس از انجام مطالعات گوناگون و در صورت به نتیجه رسیدن در سیستم آموزشی کشور نهادینه خواهد شد. کاهش اضطراب و تنش های روحی در یادگیری دانش آموزان از جمله مزایای ارزشیابی توصیفی است. برای دوری دانش آموزان از تکیه مطلق بر محفوظات باید با روش های علمی موضوع ارزشیابی توصیفی در پایه های راهنمایی و متوسطه را دنبال کرده و به نتیجه برسانیم."(بهرام محمدیان،1385)
  معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش وپرورش در اواخر دی ماه 1385 گفته اند:" درسال تحصیلی جاری نزدیک به 1300 کلاس درس در سراسر کشور تحت پوشش طرح ارزشیابی تحصیلی یا حذف نمره از کارنامه تحصیلی دانش آموزان قرار گرفته است براساس این طرح در طول سال تحصیلی از طریق ارزیابی مستمر و بدون نمره 20 به عنوان ملاک ارزیابی ، سنجش تحصیلی دانش آموزان صورت می گیرد. حذف نمره از آرزوهای نظام آموزش و پرورش است و بر این اساس ، این طرح به عنوان گام اول برای رسیدن به آن مطرح شده است تا مطابق آن بتدریج دانش آموزان ، معلمان و والدین به جای گرایش به سمت نمره ، به آموزش و پرورش کیفی بر پایه مهارت های زندگی روی آورند. این طرح ضروری و مورد نیاز نظام آموزشی ایران است. براساس آنچه از اجرای 3 ساله طرح ارزشیابی توصیفی به دست آمده است ، اضطراب و نگرانی دانش آموزان از امتحان و کسب نمره 20 کاهش یافته است و معلمان و والدینی که این طرح را اجرا کرده و در جریان اجرای آن بوده اند نیز به توسعه آموزش های توصیفی و یادگیری مهارت های زندگی گرایش پیدا کرده اند."(حسین احمدی،1385)
  علیرغم اظهارات سه تن از نخبگان و به عبارتی معماران نظام فعلی آموزش وپرورش کشور،نویسنده معتقد است: اصلاح آموزش و پرورش صرفا از طریق اصلاح ا رزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست.البته خرابتر کردن آموزش و پرورش از طریق اعمال رویه های ناصواب در برخی از عناصر نظام آموزش و پرورش امکان پذیر است.کما اینکه بیشتر ایرادات وارده توسط طراحان ومجریان طرح ارزشیابی توصیفی به تاثیر سوءِ نحوه امتحان و ارزشیابی در آموزش و پرورش ایران کاملا وارد است.اما پاشنه آشیل طرح ارزشیابی توصیفی یا حذف نمره از مقطع ابتدایی فقدان نگاه نظامند به آموزش و پرورش و برنامه درسی است.ارزشیابی یک عنصر از عناصر برنامه درسی است؛ اعمال رویه های کیفی درارزشیابی تحصیلی حتی اگر به نحوی کامل صورت گیرد ؛بدون اعمال تغییر در سایر عناصر برنامه درسی ره به جایی نخواهد برد جز ترکستان!! گام های اصلاحات در نظام آموزش و پرورش باید همزمان و دومینو وار برداشته شود تا اثرِ مثبت داشته باشد.
  نکته قابل توجه اینکه نویسنده در این مقاله قصد و فرصت پرداختن به جزئیات بسیار مهم نحوه اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در دوره پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-1381 و نیز در دوره آزمایشی در سه سال تحصیلی بعدی را با توجه به اینکه بسیار مهم و درس آموز نیز هستند را ندارد و صرفا به بسط و تحلیل مختصرِ مساله ای که طرح شد ،اکتفا می نماید. تحلیل تفصیلی ماجرای طرح ارزشیابی توصیفی نیازمند نوشتنِ مقالات و برگزاری همایش های اختصاصی با حضور نمایندگان گروه های ذینفع در این طرح است!!  مختصات طرح ارزشیابی توصیفی
  منظور از روش های توصیفی در ارزشیابی توجه به رویکردی است که در آن معلم تغییرات و تحولات ایجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسی کرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهای پیشرفت و یا اهداف از پیش تعیین شده به اطلاع دانش آموز و والدین می رساند.
  بررسی نظام ارزشیابی کشورهای مختلف جهان نشان می دهد استفاده از کارنامه توصیفی امری رایج و دارای سابقه ای طولانی است. در کشور فرانسه روش نمره گذاری استفاده از طیف با عبارات توصیفی: بالاتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار با استاندارد و . . . می باشد. در آلمان شش مقوله و یا طیف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه با جملات توصیفی است. خلاصه اینکه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، کارنامه فقط نمرات خام را شامل نگردیده و تمامی فعالیتها و مهارت ها و نگرش کودک، توصیف و ارزشیابی می شود. ارائه نمره صرف ضمن ایجاد رقابت و اضطراب، یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرارداده و با ایجاد افسردگی، بخش زیادی از منابع و استعدادهای با لقوه انسانی و اقتصادی را تلف می نماید. برخورد معلمان و والدین و ارزش بیش از حد قائل شدن به امتحان و تکرار بیهوده آن و استفاده ابزاری از آن باعث ایجاد دلسردی از تعلیم و تربیت و امتحان با این سبک و سیاق، نقطه پایان یادگیری و نوعی رهایی از درس و تحصیل محسوب می شود (محقق معین،1382).
  سیاست گزاران آموزش وپرورش ایران ...
  .
  .
  .
  .


  فصل دوم
  نقاط قوت و ضعف طرح توصیفی


  مقدمه
  در سالها و دهه هاي اخير تغيير و تحولات علاوه بر سياست واقتصاد ،تأثير شگرفي بر بنا هاي فرهنگي و اجتماعي جوامع نهاده است. بطوريكه هريك از ما ، خواسته يا ناخواسته دخيل و نظاره گر اين تغييرات بوده ايم . و اين نشان دهنده اصل اجتناب ناپذير حيات ما يعني تغييير و تحول و ضرورت انعطاف در برابر تغييرات مي باشد .
  اگر وجود تغييرات و حركت در جهان پذيرفته شود. به تبع آن همواره اهداف و ساير بخش هاي آموزش وپرورش نيز نظير ديگر موارد بايد متغيير باشند. ضرورت هاي اجتماعي و فرهنگي نوين عصر اطلاعات و ارتباطات ، لزوم آمادگي هاي متناسب با نيازهاي قرن حاضر، تقاضاهاي عمومي براي آموزش و پرورش مادام العمر ، مطالعه و تحقيق مداوم براي ايجاد تغييرات هوشمندانه ، منطقي و عقلاني درراستاي مصلحت ومنفعت نوع بشر و حيات آدمي در نظام آموزش و پرورش را ضروري ساخته است .
  مقاومت در برابر تغييرات و طرفداري ازثبات در آموزش و پرورش به معني ناديده گرفتن جهان شناسي فلسفي ، گسترش دانش و مهارت هاي رو به رشد بشر و عدم تمايل به رفع مشكلات و نقص هاي موجود در يافته هاي بشر مي باشد كه البته دور انديشي و عاقبت نگري ما را از مقاومت هاي بي جا و نابخردانه بر حذر مي دارد.
  ازسوي ديگر تنها پذيرفتن ضرورت تغييرات كافي نيست ،زيرا اگر بپذيريم حركت نشانه زنده بودن است، مي بايست هر گام جديد را در مناسب ترين نقطه اي كه مبتني بر تجربيات گذشته و تحليل درست از آينده باشد ، نهاد و محدوديت هاي زماني گذشته و چالش هاي آينده را مد نظر قرار داد.
  ياد گيري و آموختن مستمر و با دوام زمينه بروز تغييرات پايدار را فراهم مي سازد . ياد گيري پويا ، سودمند، جهت دار، كاربردي و اثربخش، خواه از طريق نظام رسمي آموزش –يادگيري باشد ، خواه از طريق نظامها و روشهاي غير رسمي و مدون ، اصل و اساس آموختن مستمر است و انعطاف در مقابل آنچه نمي دانيم ، كه مردمان دشمن آنند كه نمي دانند (امير مومنان).
  آمادگي براي تغييير مستلزم آموزش و يادگيري است. ولي آيا تنها آموزش و يادگيري بايستي متحول شوند ؟! اگر آموزش نظام است، پس بايد همه اجزا تغيير يابند و يكي از آنها سنجش و ارزشيابي است . اصلاح و بهبود نظام سنجش و ارزشيابي تحصيلي در سال هاي اخير مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و اقدامات چشمگيري در اين زمينه به عمل آمده است و مسائل و معضلات واقعي زندگي روزمره و تدريس و سنجش ، سر لوحه كار و شعار اصلاح گران نظام آموزشي شده و آموزش ، ارزشيابي و زندگي اجزاءجدايي ناپذير يكديگر و حلقه هاي يك زنجيره يكپارچه و متحد گرديده اند. بطوريكه آيين نامه ارزشيابي تحصيلي ، نحوه ي اجراي آن در مدارس ، اختيارات معلمان ، نقش مديران و حتي نقش والدين را تحت تأثير قرار داده است.
  پيش از اين ،فعاليت معلمان اغلب در جهت تعيين ميزان موفقيت فراگيران در يادگيري مطالب درسي بوده است؛ در حاليكه در ارزشيابي جديد كه با عنوان ارزشيابي كيفي مطرح است ، بر ارزشيابي هاي تكويني و غير تكويني به صورت مداوم ، تغيير مقياس فاصله اي 20-0 به مقياس ترتيبي و در طول سال تحصيلي براي هر دانش آموز تأكيد مي شود.
  وتوجه بيشتر به تفكر و احساس و نه كسب دانش است . درديدگاه نوين ارزشيابي رفتار آدمي از طرح رشد موجود زنده پيروي مي كند و يادگيري يك فرايند رشد و نتيجه بصيرت وتشخيص بوده وحقايق و مهارت ها در رابطه با فعاليت هاي با معنا متشكل از اجزاي مرتبط
  آموخته مي شود . در نتيجه ارزشيابي نيز در جهت تقويت قواي تفكر ، خلاقيت و تفكر انتقادي، توجه به عواطف و هوش هيجاني و....انجام مي شود . ارزشيابي كيفي به دانش آموز به ديده حرمت نگريسته ، حافظه مداري و حفظ كردن صرف مطالب درسي از سوي دانش آموز رنگ مي بازد و شاگرد را بر مي انگيزد تا بياموزد كه چگونه ياد بگيرد و از مشكلات ارزشيابي سنتي و كمي از قبيل اضطراب ، تنش ها ، ناكامي ، هراس و خلاصه شرايط تنش آور و آزار دهنده اي كه موجب ايجاد نگرش منفي به تحصيل علم مي گردد كاسته و به گفته بسياري از صاحب نظران اجراي ارزشيابي كيفي با توجه به تفاوتهاي اساسي آن با انواع ارزشيابي كمي در رشد ، بالندگي و شكوفايي استعداد آنها مؤثر است .
  با توجه به اين امر ازسال تحصيلي 1382 در وزارت آموزش و پرورش طرح ارزشيابي كيفي به اجرا گذاشته شده است . با اين هدف كه اين فرايند موجب بهبود كيفيت ياددهي – يادگيري،حذف حاكميت مطلق امتحانات پاياني در سرنوشت تحصيلي دانش آموزان افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي-يادگيري گردد.
  اهداف پژوهش:
  اين تحقيق در صدد است كه به بيان روشهاي سنجش در ارزشيابي توصيفي –كيفي بپردازد . در واقع اهداف كلي اين تحقيق عبارتند از :
  - بررسي و مطالعه ي روشهاي سنجش در ارزشيابي توصيفي –كيفي.
  - ارائه پيشنهاد هائي بر اساس تحقيق حاضر به معلمان و كارشناسان نظام تعليم و تربيت.
  مباني نظري و پيشينه :
  تعريف ارزشيابی
  در منابع مختلف تعاريف متعددي از واژه ارزشيابي شده است با ذكر تعدادي از تعاريف موجود تلاش مي شود تا به يك تعريف جامع مورد توافق كه در اين مقاله مورد نظر خواهد بود ، دست بيابيم .
  - ارزشيابي ، فرايندي است كه از طريق آن درباره ارزش ، مطلوبيت ، مؤثر بودن و يا كفايت چيزي طبق ملاك ها و مقاصد معين ، قضاوت و داوري مي شود .
  - ارزشيابي ، وسيله اي است جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در رسيدن هدف هاي آموزشي مطلوب
  - ارزشيابي يعني جمع آوري و استفاده از اطلاعات جهت تصميم گيري در مورد يك برنامه آموزشي
  - ارزشيابي عبارت است از دادن ارزش به آنچه سنجيده شده بر مبناي ملاك و معيار خارجي
  - ارزشيابي يعني عملي كه به وسيله آن درباره يك رويداد ، يك فرد يا يك شيء بر اساس يك يا چند معيار قضاوت مي شود .
  - ارزشيابي ، فرايند جمع آوري و تفسير نظام دار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بيانجامد .
  - ارزشيابي فرايندي است كه در آن سطوح يادگيري تعيين مي شود. اطلاعات مناسب انتخاب ، تحليل و گزارش مي شود . تا بر اساس آنها مديريت بتواند تصميم هاي مناسب را اتخاذ كند.
  با نگاهي دقيق به تعاريف و مفاهيم ارزشيابي مي توان تعريف زير را به عنوان يك تعريف جامع معرفي نمود.
  ¨ ارزشيابي ، فرايند جمع آوري اطلاعات ، مقايسه با معيارهاي معين ، تجزيه و تحليل داده ها و نهايتاً تصميم گيري و قضاوت است.
  ارزشيابي توصيفي-كيفي
  منظور از ارزشيابي توصيفي –كيفي رويكردي است كه به وسيله ي آن معلم تغييرات ايجاد شده در دانش آموز را با استفاده از ابزارهاي مختلف ارزشيابي مانند چك ليست ، مشاهده ، پوشه كار ، مصاحبه ،آزمون هاي عملكردي و.....بررسي كرده و به صورت مشروح بر اساس شاخص هاي پيشرفت و با اهداف از پيش تعيين شده به اطلاع دانش آموز و والدين آن ها مي رساند.
  اهداف ارزشيابي توصيفي :
  ارزشيابي توصيفي نگاهي جديدي به مقوله ارزشيابي تحصيلي دارد و اهداف اساسي اين طرح به شرح زير است:
  ¨ بهبود كيفيت فرايند ياددهي –يادگيري.
  ¨ فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف فره....
  .
  .
  .
  .

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 293 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر