بررسی اثربخشی آموزش قصه درمانی بر عزت نفس

200,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی اثربخشی آموزش قصه درمانی بر عزت نفس
 • کد فایل: 5340
 • قیمت: 200,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 360 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1009 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: word
 • تعداد صفحات: 216 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  بررسی اثربخشی آموزش قصه درمانی بر عزت نفس، سبک‌های اسنادی و وسواس فکری_ عملی کودکان هشت تا ده سال عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 216 صفحه ایی -کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودارای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد

   

  چکیده

  در پژوهش حاضر، اثربخشی قصه درمانی بر عزت­نفس، سبک­های اسنادی و وسواس فکری_ عملی کودکان هشت تا ده سال عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند موردبررسی قرار گرفت؛ دوران کودکی نقشی حساس و تعیین‌کننده‌ای در زندگی انسان دارد تا به آنجا که روانشناسان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت غالباً اين دوران را به‌عنوان برجسته‌ترین مرحله در تکوين شخصیت انسان دانسته‌اند. کودکی که از عزت‌نفس پايینی برخوردار است، در مقابل کودکی که عزت‌نفس بالايی دارد اغلب منزوی شده و از ارتباط با ديگران اجتناب می‌کند. درنتیجه باعث اختلالاتی از قبیل افسردگی روبرو خواهد شد، از طرفی سبك اسنادي قطعاً به‌طور مقطعي با افسردگي در ارتباط است. اختلال وسواس فکری- عملی نیز در کودکان جزء اختلالات اضطرابی به شمار می‌رود که به‌موجب آن مغز کودک برای اندیشیدن و انجام کارهای به خصوصی شدید تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

  روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه کنترل و گواه بوده است. جامعه آماری را در این پژوهش کلیه کودکان دختر هشت تا ده سال عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند را تشکیل داده­اند. سپس از بین آن­ها تعداد 30 نفر به‌صورت در دسترس و تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه­های عزت­نفس کوپر اسمیت، وسواس فکری_ عملی فوآ، کولز، هوپرت، پاسوپلیتی و فرانکلین (نسخه کودکان) و سبک­های اسنادی کودکان تامپسون، کاسلو، وایس و نولن هوکسما استفاده شده است.

  نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی قصه درمانی بر عزت­نفس، سبک اسنادی و وسواس فکری_ عملی کودکان بوده است.

  کلیدواژه‌ها: قصه درمانی بر عزت‌نفس، سبک‌های اسنادی، وسواس فکری-عملی، طرح پیش­آزمون_ پس‌آزمون، گروه کنترل و گواه


   

  فهرست مطالب

  عناوین ..............................................................................................................................صفحه

  چکیده. ‌و

  فصل اول کلیات پژوهش.... 1

  مقدمه. 2

  1- 1 بیان مسئله. 5

  1- 2 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 9

  1- 3 اهداف پژوهش.... 12

  1- 4 فرضیات پژوهش.... 12

  1- 5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 13

  1- 5- 1 تعاریف نظری.. 13

  1- 5- 2 تعاریف عملیاتی.. 14

  فصل دوم کلیات پژوهش.... 16

  مقدمه. 17

  مبانی نظری پژوهش.... 17

  2- 1 وسواس... 17

  2- 1- 1 ماهیت وسواس... 18

  2- 1- 2 محتوای وسواس‌ها 20

  2- 1- 3 شیوع وسواس... 20

  2- 1- 4 مدل روان‌شناختی اختلال وسواسی اجباری.. 21

  2- 1- 5 جنبه‌های شناختی و ذهنی وسواس... 22

  2- 1- 6 برانگیزانهای ذهنی افکار وسواسی.. 23

  2- 1- 7 خنثی‌سازی نا آشکار. 23

  2- 1- 8 اجتناب (رویگردانی). 24

  2- 1- 9 عوامل فیزیولوژیک... 24

  2- 1- 10 وسواس فکری.. 25

  2- 1- 11 وسواس‌های فكري شايع در اختلال وسواس فكري - عملي.. 26

  2- 1- 12 وسواس عملي.. 26

  2- 1- 13 انواع وسواس از دیگاه مذهبی.. 27

  2- 1- 14 سن شروع اختلال وسواس فكري- عملي.. 29

  2- 1- 15 تشخيص اختلال وسواس فكري-عملي.. 29

  2- 1- 16 نظریه‌های مربوط به اختلال وسواس فكري-عملي.. 33

  2- 1- 17 اختلال وسواس فكري- عملي كودكان. 34

  2- 1- 18 علائم اختلال وسواس در كودكان. 34

  2- 1- 19 درمان رفتاري وسواس فکری عملی.. 35

  2- 2 عزت‌نفس کلی.. 37

  2- 2- 1 درمان شناختی- رفتاری عزت‌نفس.... 37

  2- 2- 2 عزت‌نفس اجتماعی.. 40

  2- 2- 3 عزت‌نفس تحصیلی.. 40

  2- 2- 4 مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس.... 40

  2- 2- 5 توجه به عزت‌نفس در کودکان. 42

  2- 2- 6 نقش خانواده و عزت نفس.... 43

  2- 2- 7 نظریه‌ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس.... 44

  2- 3 تعریف اسناد. 46

  2- 3- 1 نظریه اسنادی.. 47

  2- 3- 2 روند تاریخی نظریه اسناد. 50

  2- 3- 3 تئوری‌های اسنادی.. 51

  2- 3- 4 سبکهای اسنادی در کودکان. 56

  2- 3- 5 سبک اسناد و قصه‌گویی.. 58

  2- 4 قصه و قصه‌گویی.. 59

  2- 4- 1 معانی قصه ازلحاظ روان‌شناسی.. 60

  2- 4- 2 قصه‌درمانی.. 61

  2- 4- 3 هدف قصه‌درمانی شناختی- رفتاری.. 63

  2- 5 روش‌های درمانی شناختی رفتاری: شکل‌گیری و اصول.. 67

  2- 5 -1 اصول کلی در شیوه درمانی شناختی-رفتاری.. 68

  2- 5- 2 شیوه‌های ارزیابی.. 68

  2- 5- 3 مشاهده مستقیم رفتار. 70

  2- 5- 4 درمان شناختی- رفتاری و حالت‌های اضطرابی.. 70

  2- 6 پیشینه. 71

  2- 6- 1 پژوهش‌های داخلی.. 71

  2- 6- 2 پژوهش‌های خارجی.. 74

  2- 7 جمع بندی.. 75

  فصل سوم طرح پژوهش.... 77

  مقدمه. 78

  3-1 روش پژوهش.... 78

  3- 2 جامعه آماری.. 78

  3- 3 نمونه آماری.. 78

  3- 4 ابزارهای اندازه‌گیری.. 79

  3- 4- 1 پرسشنامه وسواس فکری و عملی.. 79

  3- 4 - 2 پرسشنامه سبک اسناد کودکان. 81

  3- 4 - 3 پرسشنامه عزت‌نفس.... 84

  3- 4- 4 پکیج قصه درمانی شناختي_ رفتاري.. 85

  3 - 5 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 88

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها. 89

  مقدمه. 89

  4-1 آمارههای توصیفی متغیرهای اندازهگیری شده. 89

  4-2 آزمون فرضیه‌های پژوهش.... 95

  فصل پنجم بحث و نتیجهگیری... 112

  مقدمه. 113

  5- 1 فرضیه اول.. 113

  5- 2 فرضیه دوم. 115

  5- 3 فرضیه سوم. 117

  5- 4 محدودیتها 119

  5- 5 پیشنهادها 119

  5- 5- 1 پیشنهاد کاربردی.. 119

  5- 5- 2 پیشنهاد‌های پژوهشی.. 119

  منابع.. 121

  ضمائم.. 130

   


   

  فهرست جداول

  جدول 2-1: شیوه‌های ارزیابی.................................. ............................................ ............................................69

  جدول شماره 3-1: اعتبار سنجی مقیاس وسواس فکری_ عملی ......................... ............................................ 81

  جدول شماره 3-2: خلاصه جلسه‌های پکیج قصه درمانی شناختي_ رفتاري  ................................................. 87

  جدول 4-1: اطلاعات توصیفی متغیر عزت نفس کودکان و خرده مقیاس‌های آن............................................ 90

  جدول 4-2: اطلاعات توصیفی متغیر سبک اسناد کودکان و خرده مقیاس‌های آن ......................................     92

  جدول 4-3: اطلاعات توصیفی متغیر وسواس فکری عملی کودکان و خرده مقیاس‌های آن ........................   94

  جدول 4-4: نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای متغیر عزت نفس و خرده مقیاس‌های آن در گروه‌های مورد مطالعه ..................... 96

  جدول 4-5: نتایج آزمون لوین برای خرده مقیاس‌های متغیر عزت نفس ............................................................97

  جدول 4-6: نتایج آزمون باکس برای خرده مقیاس‌های متغیر عزت نفس ........................................................ 98

  جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای اثر بخشی آموزش قصه درمانی مبتنی بر رویکرد                 شناختی_ رفتاری بر افزایش عزت نفس در کودکان .......................................................................................... 99

  جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای خرده مقیاس‌های متغیر عزت نفس کودکان در پیش آزمون ......... 100

  جدول 4-9: نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای متغیر سبک اسناد و خرده مقیاس‌های آن در گروه‌های مورد مطالعه .....  101

  جدول 4-10: نتایج آزمون لوین برای خرده مقیاس‌های متغیر سبک اسناد ......... ......... ......... ......... .........  102

  جدول 4-11: نتایج آزمون باکس برای خرده مقیاس‌های متغیر سبک اسناد ......... ................... ......... .........  103

  جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای اثر بخشی آموزش قصه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_ رفتاری بر ایجاد سبک‌های اسنادی مربوط به اتفاقات خوب در کودکان ......... ......... ......... ..........  104

  جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای اثر بخشی آموزش قصه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_ رفتاری بر ایجاد سبک‌های اسنادی مربوط به اتفاقات بد در کودکان ..... ......... ......... ......... .........  105

  جدول 4-14: نتایج آزمون تی مستقل برای خرده مقیاس‌های متغیر سبک‌های اسناد کودکان در پیش آزمون  106

  جدول 4-15: نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای متغیر وسواس فکری عملی و خرده مقیاس‌های آن در گروه-های مورد مطالعه 107

  جدول 4-16: نتایج آزمون لوین برای خرده مقیاس‌های متغیر وسواس فکری عملی ......... ......... ............   108

  جدول 4-17: نتایج آزمون باکس برای خرده مقیاس‌های متغیر وسواس فکری عملی ......... ......... ............. 109

  جدول 4-18: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای اثر بخشی آموزش قصه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی_ رفتاری بر کاهش وسواس فکری عملی در کودکان......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  110

  جدول 4-19: نتایج آزمون تی مستقل برای خرده مقیاس‌های وسواس فکری عملی کودکان در پیش‌آزمون . 111


  فهرست شکل‌ها

  شکل 4-1: میانگین متغیر عزت نفس کودکان و خرده مقیاس‌های آن در گروه‌های مورد مطالعه ...............     91

  شکل 4-2: میانگین متغیر سبک اسناد کودکان و خرده مقیاس‌های آن در گروه‌های مورد مطالعه ...............    93

  شکل 4-3: میانگین متغیر وسواس فکری عملی کودکان و خرده مقیاس‌های آن در گروه‌های مورد مطالعه .... 95


  منابع

  احمدی، جمشید (1386). وسواس و درمان آن. شیراز: انتشارات نوید.

  از حلوایی پور، زهره؛ خرمایی، فرهاد؛ خانزاده، مصطفی و نصرت آبادی، مهدی (1392). اعتباريابي پرسشنامه عقايد وسواسي (نسخه كودك و نوجوان) در گروهي از نوجوانان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 21 (3)، 329- 319.

  استکتی، گیل و پیگت، تریزا (1391). جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی اختلال وسواس. (ترجمه حبیب‌اله قاسم‌زاده). تهران: انتشارات ارجمند.

  اسدی، مینا؛ صالحی، منصور؛ صدوقی، محمود و ابراهیمی، عزیزه افخم (1392). عزت‌نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19 (1)، 33- 28.

  اصغری پور، نگار، یزدان دوست، رخساره و زرگر، فاطمه (1391). اثربخشي گروه‌درمانی شناختي- رفتاري بر عزت‌نفس، افسردگي و سبك اسناد دانشجويان دانشكده الزهرا (س) مشهد. پژوهش‌های روانشناسي باليني و مشاوره، 2 (1)، 52- 39.

  انگاره چی، علیرضا (1384). وسواس و شیوه‌های نوین خوددرمانی. تهران: نشر آزما.

  بازدار، فاطمه؛ موسی زاده، توکل؛ نریمانی، محمد و احمدی، وحید (1392). نقش سبک‌های تفکر، سبک‌های اسناد، خوش بینی و بدبینی در پیش بینی نشانه‌های اختلال وسواس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23 (2)، 134، 125.

  بتلهایم، برنو (1383). کودکان به قصه نیاز دارند. (ترجمه کمال بهروز کیا). تهران: پژوهشکده مردم‌شناسی افکار.

  برماس، حامد (1393). مقایسه بین عزت‌نفس و سبک‌های اسنادی دو گروه نوجوانان معتاد و غیر معتاد. فصلنامه سوءمصرف مواد مخدر،4 (6)، 179 168.

  بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۲). روش­های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

  پریرخ، مهری و مجدی، زهرا (1393). داستان‌ها ابزاری برای کاهش مشکلات روان‌شناختی کودکان. تهران: کتابدار

  پنجم، تهران، نشر آگاه.

  پینتریچ، پال آر و شانک، دیل اچ. انگیزش در تعلیم و تربیت. ترجمه: مهرناز شهرآرای (1390) تهران: علم.

  تحولی، احمد (1392). نقش سبک‌های تفکر، سبک‌های اسناد، خوش‌بینی و بدبینی در پیش‌بینی نشانه‌های اختلال وسواس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اردبیل.

  توزنده جانی، حسن و کمال پور، نسرین (1383). چگونه با افکار و اعمال وسواسی مقابله کنیم. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 5 (22)، 11- 1.

  خداپناهی، کریم (1385). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.

  خراشادی زاده، سمیه، شهابی زاده، فاطمه و دستجردی، رضا (1390). روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 8 (32). 396- 385.

  رجب‌پور فرخانی، سمیه و جهانشاهی، فاطمه (1390). اثربخشی قصه درمانی در کاهش اختلال رفتاري دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی. تفکر و کودك، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2 (2)، 35- 19.

  روشن، آرتور (1391). قصه درمانی. (ترجمه بهزاد یزدانی و مژگان عمادی). تهران: انتشارات جوانه.

  زرب، ژانت (1381). روش‌های ارزیابی و درمان شناختی رفتاری نوجوانان. (ترجمه غلامعلی علوی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  زرین‌کوب، عبدالحسین (1380). کارنامه اسلام. تهران: انتشارات امیرکبیر.

  سیف، سوسن (1386). تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

  سيف، علی­اکبر (١٣٧٩). روان شناسی پرورشی، روانشناسی يادگيری و آموزشی. ويرايش

  سیف، معصومه (1387). نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4 (1 و 2)، 99- 13.

  شهرآرای، مهرناز؛ فرزاد، ولی‌الله و زارعی، علیرضا (1385). رابطه بین سبک‌های اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی ایرانی، 1 (4)، 267- 275.

  شیبانی، شهناز، یوسفی لویه، مجید و دلاور، علی (۱۳۸۵). تأثیر قصه درمانی بر کاهش علائم افسردگی در کودکان افسرده. مجله کودکان استثنایی، 4(22)، 916- 893.

  شیبانی، شهناز؛ یوسفی لویه، مجید و دلاور، علی (1387). تأثیر قصه درمانی بر کاهش علائم افسردگی در کودکان افسرده. مجله کودکان استثنایی، 4 (22). 916- 893.

  صاحبی، علی (1393). قصه درمانی (گستره تربیتی و درمانی تمثیل). تهران: ارجمند

  صنعت نگار، سارا. حسن‌آبادی، حسین و اصغری نکاح، محسن. (۱۳۹۱). اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مراکز شبه خانواده. فصلنامه روانشناسی کاربردی، ۶ (۴)، ۲۳-۷

  عباس‌زاده، ندا و صالح مجتهد، منیرالسادات (1394). اثربخشی قصه‌درمانی بر عزت‌نفس دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، 2 (1)، 12- 1.

  عرب، مصطفی (1380). رابطۀ بین فقدان پدر و عزت‌نفس در دانش آموزان شاهد با سایرین. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  عليزاده، گلاويژ؛ كرد نوقابي، رسول و نظری، نجمه (1392). مقایسه اثربخشي آموزش از طريق اسناد، آموزش از طريق تمثيل و آموزش از طريق اسناد تمثيل بر ميزان خوش‌بینی دانش‌آموزان. دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي، 14 (4)، 72- 61.

  فرخی، حسن؛ گیلانی، بیژن؛ زمانی، رضا و حدادی، علی‌اکبر (1384). رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سبک اسناد با وسواس فکری- عملی. تحقیقات روانشناسی، 9 (12)، 26- 11.

  فرقانی طرقی، ام‌البنین؛ جوانبخت، مریم؛ بیاضی، محمدحسین؛ صاحبی، علی؛ وحیدی، شعیب و درودگر، شعیب (1391). مقایسه‌ی اثربخشي آموزش گروهي شناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دبيرستاني. مجله‌ی اصول بهداشت رواني، 14 (2)، 80- 72.

  فرگوسن، شری. مازین، لارنس ای (1382). قدرت والدین، برنامه‌ای برای کمک به موفقیت تحصیلی فرزندان. (ترجمه نسرین پارسا). تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چاپ پنجم.

  فقیهی، علی­نقی و مطهری، جمشید (1394). وسواس و درمان آن/ مقایسه دو شیوه شناخت درمانگری اسلامی و شناخت درمانگری سنّتی. چاپ نشده.25/2/ 1395.

  قوامي، مرجان، فاتحي زاده، مریم، فرامرزي، سالار و نوري امامزاده ئي، اصغر (1393). اثربخشي رويكرد روايت درماني بر اضطراب اجتماعي و عزت‌نفس دانش آموزان دختر دوره‌ی راهنمايي. مجله‌ی روان‌شناسی مدرسه، 3 (3)، 73- 63.

  كريمي، يوسف (1375). روان‌شناسی اجتماعي آموزش‌وپرورش. تهران: نشر ويرايش.

  کاپلان، هارلود و سادوک، بنیامین (1392). خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. (ترجمه فرزین رضایی). تهران: انتشارات ارجمند.

  کافی، سید موسی (1375). بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی و ارتباط آن با سلامت روان در نوجوانان مدارس عادی و خاص تهران. رساله دکتری روانشناسی عمومی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  کری، جرالد (1390). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. (ترجمه یحیی سید محمدی). تهران: انتشارات ارسباران.

  کریمی، یوسف (1372). نظريـه اسـناد و كـاربرد آن در آموزش‌وپرورش بحثـي در روان‌شناسی اجتماعي تعليم و تربيت. پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، 1 (2).

  کلارک، دیوید و فربون، کریستوفرج (1380). رفتاردرمانی شناختی. (ترجمه حسین کاویانی). تهران: انتشارات فارس.

  کلمز هریسف، (1375). روش‌های تقویت عزت‌نفس در نوجوانان. (ترجمه علی پور پروین). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  مفیدی، فرخنده (1387‏). برنامه آموزش‌وپرورش در دوره پیش‌دبستانی. تهران: سمت

  ملک‌شاهی، فریده و فرهادی، علی (1386). روان‌شناسی رفتار با کودک. نجف‌آباد: دانشگاه آزاد اسلامی.‏

  موسوی، سید ولی‌اله (1383). بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و عزت‌نفس دانشجویان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2 (5)، 151- 125.

  میکائیلی، نیلوفر؛ کیامرثی، آذر و تیموری، رقیه (1392). مقایسه آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلابه اختلالات وسواس فکری- عملی و افسردگی. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 8 (27)، 81- 71.

  نیک منش، زهرا و کاظمی یحیی (1388). تأثیر آموزش الگوی خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر سبک اسناد کودکان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2 (3)، 13- 6. نیک منش، زهرا و کاظمی، یحیی (1389). تأثیر الگوي آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر کاهش افسردگی کودکان. روان‌شناسی معاصر، 5 (1)، 20- 12.

  هاوتون، کرک، سالکووس، کیس و کلارک، دیوید (1392). رفتاردرمانی راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی. (ترجمه: حبیب‌اله قاسم‌زاده). تهران: ارجمند.

  ولی زاده، شیرین (1387). روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی 1387 شماره 85 و 84 ص 70.

  ویل، دیوید و ویلسون، راب (1393). وسواس و درمان آن. (ترجمه سیاوش جمال فر). تهران: انتشارات ارسباران.

  یاحقی، طاهره (1391). نقش کارکرد خانواده و سبک‌های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم مقطع متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

  یاوند حسنی، اصغر؛ فرح‌بخش، کیومرث و شفیع‌آبادی، عبدالله (1393). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاري و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاري نوجوانان. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، 4 (1)، 94- 71.

  یوسفی لویه، مجید و متین، ‌آذر (1385). بررسی تأثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری. مجله کودکان استثنایی. (20)، 623 603.

  یوسفی لویه، مجید و متین، آذر (1385). بررسی تأثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری. مجله کودکان استثنایی. (20)،603 623.

   

  منابع لاتین

   

  Buchanan, G. M., Gardenswartz, C. A., & Seligman M. E. P. (1999). Physical health following a cognitive-behavioral intervention. Prevention and Treatment; 2, 159-171.

  Coppersmith, S. (1967).The Antecedents of Self-esteem, San Francisco: W.H. Freeman.

  Davison, G.C, Neale, J.M. (2011). Abnormal Psychology (Sevnth ed), NewYork: John Wiely and Sons.

  Foa EB,Coles M, Huppert JD, Pasupuleti R V, Franklin ME, March J(2010). Development and validation of a child version of the obsessive compulsive inventory. Behav Ther; 41(1):121-32.

  Friedberg, R. D. (1994). Story telling and cognitivetherapy with children. Journal of Cognitive Psychotherapy. An International Quarterly. vol. 8(3), p. 209.

  Gillham, J. E., Reivich, K. J., Jaycox, L. H., & Seligman, M. E. P. (1995). Prevention of depressive symptoms in schoolchildren: Twoyear follow-up. Psychological Science; 6, 343- 351.

  Hirschy, A. J & Morris, J. R. (2000). Individual differences in attributional style: the relational influence of self-efficacy, self-esteem, and sex role identity. Personality and Individual Differences, 32, 183-196.

  Jaycox, L. H., Reivich, K. J., Gillham, J., & Seligman, M. (1994). Prevention of depressive symptoms in school children. Behaviour Research and therapy; 32, 801-816.

  Knight,R. (2003). Margo and Me.ΙΙ. The role of narrative building in child analytic technique. Psychoanal Study Child. no58: pp.133-64.

  Little, Nan (2004). Cognitive Behavior Therapy: Astart to fealing Better. www. InskGHT. Journal. Com.

  Morilloa, C., Belloch, A & Garcia-Soriano, G (2007). Clinical Obsessions in Obsessive-compulsive Patients and Obsession-relevant Intrusive Thoughts in Nonclinical, Depressed and Anxious Subjects: Where Are the Differences? Behaviour Research and Therapy; 45(6):1319-1333.

  Penland, E.A., Masten, W.G., Zelhart, P., Fournet, G.P., & Callahan, T.A (2007). Possible Selves, Depression and Coping Skills in University Students. Personality and Individual Differences; 29: 963-969.

  Thompson, A. & Gaudreau, P (2012). From Optimism and Pessimism to Coping: the Mediating Role of Academic Motivation, Int Journal Stress Manage; 15 (3): 269-88.

  Thompson, M, Kaslow, N. J, Weiss, B, & NolenHoeksema, S. (1998). Childrens attributional style questionnaire-revised: Psychometric examination, Psychological Assessment; 10, 166-170.

  Whittal, M. L., Robichaud, M., Thordarson, D. S., & McLean, P. D. (2008). Group and individual treatment of obsessive-compulsive disorder using cognitive therapy and exposure plus response prevention: A 2-year follow-up of two randomized trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 76 (6), 1003-1014.


  محتوای فایل دانلودی

  word

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 200,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .rar
  • حجم فایل: 360 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر