پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان برج سازی و ساختمان سازی

6,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
در صورت تمایل نداشتن به پرداخت آنلاین پرداخت خود را کارت به کارت کنید

شماره کارت : 6219861039300545
شماره حساب : 93047727980431
شناسه شبا (انتقال پایا) : IR870560930477700000001111
بانک سامان به نام : سید مصطفی نادری
پس از پرداخت به صورت کارت به کارت، 4 رقم آخر شماره کارت خود را برای ما در تلگرام یا واتس اپ 09150971994 ارسال کنید تا فایل برای شما ارسال شود

 • اطلاعات و مشخصات فایل
پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان برج سازی و ساختمان سازی
 • کد فایل: 14698
 • قیمت: 6,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 20,486 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 453 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 71 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست:

1 ـ 5 معرفي منطقه و ناحيه بندي آن

2 ـ 5 مباني نظري شاخصها

3 ـ 5 شاخصهاي اقتصادي

1 ـ 3 ـ 5 بررسي تحولات قيمت زمين مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد

2 ـ 3 ـ 5 بررسي تحولات قيمت زير بناي مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد

3-3-5 ارائه مدلي با توجه به قيمت زمين ، زيربنا ، هزينه خريد تراكم ، سود سرمايه و ارتفاع بهينه بلند مرتبه‌ها

1-3-3-5 ناحيه 1

2-3-3-5 ناحيه 2

3-3-3-5 ناحيه 3

4-3-3-5 ناحيه 4

5-3-3-5 ناحيه 5

6-3-3- 5 ناحيه 6

4 ـ 3 ـ 5 توان اقتصادي خانوار

5 -3 -5 نسبت قيمت زيربنا به زمين

6 ـ 3 ـ 5 الويت بندي نواحي با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي

4 ـ 5 شاخصهاي اجتماعي – فرهنگي

1 ـ 4 ـ 5 بعد خانوار

2 ـ 4 ـ 5 تحصيلات

3-4-5 ميزان رضايتمندي شهروندان از بلند مرتبه ها از منطقه 9 شهر مشهد

1-3-4-5 امنيت

2-3-4-5 دسترسي به خدمات

3-3-4-5 آسايش و راحتي

4-3-4-5 تأسيسات و تجهيزات بلند مرتبه ها

4 ـ 4 ـ 5 اولويت بندي نواحي با توجه به شاخص هاي اجتماعي - فرهنگي

5 ـ 5 شاخصهاي زيست محيطي

1 ـ 5 ـ 5 مجاورت به آلاينده‌هاي صنعتي

2 ـ 5 ـ 5 تغييرات شديد شيب و شيبهاي تند

3 ـ 5 ـ 5 فاصله تا كانالها و مسيلهاي منطقه 9 (سيل)

4 ـ 5 ـ 5 نزديكي به گسلهاي زلزله

5 ـ 5 ـ 5 اولويت بندي نواحي با توجه به شاخص هاي زيست محيطي

6 ـ 5 شاخصهاي كالبدي

1 ـ 6 ـ 5 تراكم جمعيتي

2 ـ 6 ـ 5 تراكم ساختماني

1-2-6-5 متوسط تراكم ساختماني بلند مرتبه‌ها در نواحي شش گانه

2 – 2 – 6 – 5 متوسط مساحت واحدهاي بلند مرتبه در نواحي شش گانه

3 – 2 – 6 – 5 نسبت تعداد كل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌هاي نواحي شش گانه

3 ـ 6 ـ 5 تراكم نفر در واحد مسكوني

4 ـ 6 ـ 5 امكانات دسترسي (نسبت خيابانهاي با عرض 20 متر به بالا در سطح نواحي )

5 ـ 6 ـ 5 اراضي خالي (نسبت اراضي خالي به سطح نواحي )

6 ـ 6 ـ 5 تعداد بلند مرتبه هاي موجود در سطح نواحي شش گانه منطقه 9

7 ـ 6 ـ 5 اولويت نواحي براساس شاخص هاي كالبدي

7-5 اولويت بندي نهايي نواحي شش گانه منطقه 9 با توجه به شاخص هاي چهارگانه

نحوه استقرار بناهاي شهر يكي از مهمترين مسائل ارتباطي بين انسان و محيط شهري است بناهاي شهر با فضايي كه ايجاد مي‌كنند و تناسبات و سازمان فضايي‌شان يكي از مولفه‌هاي هويتي شهر و به تبع آن هويت فرهنگي جامعه هستند. ازآنجايي كه آگاهي از وضع موجود مي‌تواند برنامه‌ها را در اصطلاح مسير و تقويت نكات مثبت ياري رساند، مطالعه حاضر به وضعيت موجود ساختمانهاي بلند در سطح منطقه 9 شهر مشهد خواهد پرداخت . ساختمانهاي بلند به دليل موقعيت سازه‌اي، اقتصادي ، فرهنگي ، زيست محيطي و تحولاتي كه در شيوه زيست و فعاليت انسان به وجود مي‌آورند بسيار حائز اهميت بوده و در صورت عدم مكانيابي صحيح و انتخاب كاربري نامناسب و غفلت از ساير موضوعات مرتبط با حيات شهري، مي‌توانند عامل پديد آورنده بسياري از مشكلات اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي براي شهر باشند.
منطقه 9 با مساحتي حدود 3467 هكتار ، 55/13 درصد از كل شهر را شامل مي‌شود. تعداد 66 ساختمان بلند مرتبه در اين منطقه وجود دارد كه از اين تعداد 13 ساختمان در حال ساخت ، 46 بنا كاربري مسكوني، 3 بنا تجاري و 3 بنا بصورت هتل و يك بنا با كاربري فرهنگي مي‌باشد.
منطقه 9 طبق ناحيه بندي طرح جامع به 6 ناحيه تقسيم مي‌شود. مساحت و جمعيت هر يك از نواحي به شرح ذيل مي‌باشد .
مساحت ناحيه يك 3/533 هكتار و جمعيت آن 30828 مي‌باشد .
مساحت ناحيه دو 5/570 هكتار و جمعيت آن 32921 مي‌باشد .
مساحت ناحيه سه 5/399 هكتار و جمعيت آن 43824 مي‌باشد .
مساحت ناحيه چهار 3/860 هكتار و جمعيت آن 25348 مي‌باشد .
مساحت ناحيه پنج 7/617 هكتار و جمعيت آن 32595 مي‌باشد .
مساحت ناحيه شش 491 هكتار و جمعيت آن 23038 مي‌باشد .


مباني نظري شاخصها
در مكانيابي بهينه سازه‌هاي بلند ، شاخصهاي متعددي تاثير گذار مي‌باشند كه هر يك از اين شاخصها به زير گروه‌هاي متعددي تقسيم مي‌شوند در اين مطالعه شاخصهاي اصلي و زير گروههاي مهم آن با توجه به اطلاعات موجود در نظر گرفته شده است و شامل شاخصهاي اقتصادي ، اجتماعي ـ فرهنگي ، زيست محيطي و كالبدي مي‌شود كه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
گسترش پيكره و حجم شهرها پيامدهاي افزايش جمعيت و روي آوردن جمعيت ساكن در قلمروهاي بيرون از شهر به روي كانونهاي شهري است. اين پديده اندازه شهرها را در گذر زمان تغيير داده و ضرورت گسترش شهر و پذيرش جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي وابسته به آنرا گريز ناپذير كرده است. پاسخگويي به نيازهاي تازه براي سكونت واستقرار در مراكز شهري به دو شيوه گسترش افقي و گسترش عمودي امكانپذير است كه در گسترش پيكره شهر آميزه‌اي از هر دوشيوه به كار گرفته مي‌شود. هنگامي كه توسعه افقي شهر به سبب وجود عواملي چون عوارض طبيعي پيرامون شهر و بسته بودن بستر مناسب توسعه شهر ، جلوگيري از گسترش شهر در عرصه‌هاي كشاورزي و زيست محيطي و ... كه متضمن منافع اقتصادي و زيستي براي ساكنان شهر است و يا قوانين و مقررات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر دچار محدوديت باشد ، توسعه عمودي بيشتر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان راه حل مناسبتري برگزيده مي‌شود. صرفه جويي در هزينه‌هاي ايجاد زير ساخت ها و تاسيسات و تجهيزات شهري از عواملي است كه نگرش گسترش شهر به شيوه عمودي را تقويت كرده و آنرا نسبت به گسترش افقي داراي برتري مي‌داند. در اين نگرش مزيت ديگر اين شيوه استفاده بهتر از زمين‌هاي آزاد شده به لحاظ كاهش ضريب سطح اشغال بنا به منظور توسعه فضاهاي عمومي و خدمات شهري است و اين روش يعني افزايش تراكم ساختماني ، به عنوان يكي از راه حل ها براي پاسخ گويي به نيازهاي توسعه شهري و اسكان جمعيت افزايش يافته قلمداد مي‌شود.
شاخصهاي اقتصادي
به دليل ثابت بودن عرضه زمين، افزايش تقاضا براي ساخت و ساز و سكونت در يك منطقه در بردارنده دو بازتاب مهم است كه بازتاب نخست آن افزايش تعداد طبقات و به بيان ديگر افزايش تراكم و ارتفاع بناها در مناطق ساخته شده براي پاسخگويي به نيازهاي جديد است و بازتاب دوم آن در افزايش قيمت زمين بروز مي‌نمايد. بدين ترتيب افزايش تراكم وارتفاع بنا و افزايش قيمت زمين دو وجه اصلي افزايش تقاضا براي ساخت و ساز در اين مناطق است كه به صورت پديده‌هاي وابسته به يكديگر بروز مي‌يابند . آهنگ تغييرات قيمت زمين داراي پيوند تنگاتنگي با آهنگ تغييرات تقاضاست و با بالا رفتن سطح تقاضا، رشد قيمت زمين و افزايش تراكم و شمار بناهاي بلند در منطقه شتاب مي گيرد. به سبب رابطه تنگاتنگ اين دو پديده يعني افزايش تراكم و ارتفاع بنا و افزايش قيمت زمين كه ناشي از افزايش تقاضا براي ساخت و ساز در يك منطقه است ، هر گونه تغيير در يكي از اين پديده ها را مي‌توان با تغيير در پديده ديگري مرتبط دانست به بيان ديگر پديده افزايش ارتفاع بنا و بلندمرتبه سازي به صورت گريز ناپذيري در ارتباط با افزايش قيمت زمين است و از اين روست كه در بررسي عوامل موثر و مرتبط با بلند مرتبه سازي ، قيمت زمين عامل تعيين كننده و اثر گذار در اين رابطه معرفي مي‌شود . از اين ديدگاه، قيمت زمين مهمترين عامل اقتصادي مرتبط با بلند مرتبه سازي شناخته مي‌شود كه مي‌تواند در ارزيابي تحولات كالبدي مناطق شهر و مكانيابي محدوده‌هاي مستعد تر براي ساخت بناهاي بلند مورد استفاده قرار گيرد.
بررسي تحولات قيمت زمين مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد
متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين مسكوني در شهر مشهد از 720 هزار ريال در سال 1379 به سه ميليون و هفتصد هزار ريال در سال 84 افزايش يافته است كه حاكي از رشدي برابر با 13/5 مي‌باشد.
متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين مسكوني در منطقه 9 شهر مشهد از 790 هزار ريال در سال 1379 به 4 ميليون 175 هزار ريال در سال 84 افزايش يافته است كه حاكي از رشدي برابر 28/5 مي‌باشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 6,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 20,486 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورت تمایل نداشتن به پرداخت آنلاین پرداخت خود را کارت به کارت کنید

  شماره کارت : 6219861039300545
  شماره حساب : 93047727980431
  شناسه شبا (انتقال پایا) : IR870560930477700000001111
  بانک سامان به نام : سید مصطفی نادری
  پس از پرداخت به صورت کارت به کارت، 4 رقم آخر شماره کارت خود را برای ما در تلگرام یا واتس اپ 09150971994 ارسال کنید تا فایل برای شما ارسال شود

 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر